In deze zaak staat Justin Luiten de vandaag vrijgesproken verdachte bij.

Vandaag werd de uitspraak op de website van De Rechtspraak gepubliceerd. De man wordt verdacht van een bedreiging gepleegd op 30 november 2016. Hij heeft volgens het hof naar de buschauffeur hebben geroepen ‘ik doe je wat aan’ en ‘ik ben in staat iemand te vermoorden vandaag’. De oorzaak van de scheldpartij lag erin dat de buschauffeur niet voor de man bij het bushokje was gestopt. Toen de buschauffeur de man alsnog liet instappen, voltrok het bovengenoemde incident zich.

Ondanks dat het hof wel vindt dat de bedreigde buschauffeur geschrokken mocht zijn en zich bedreigd had kunnen voelen, volgt het hof Justin Luiten in zijn betoog dat de man dient te worden vrijgesproken van bedreiging. De scheldpartij moest volgens Justin veel meer worden gezien als “emotionele ontlading en een verzuchting van frustratie.”

Het hof overweegt naar aanleiding van het pleidooi van Justin Luiten als volgt:

“Het hof neemt aan dat de aangever door deze uitingen geschrokken is en zich bedreigd heeft kunnen voelen. Op zichzelf is dit echter niet voldoende voor een bewezenverklaring ter zake van bedreiging in de zin van artikel 285 Wetboek van Strafrecht. Van een bedreiging in strafrechtelijke zin is naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad pas sprake indien de bedreiging onder zodanige omstandigheden is gedaan dat bij de betrokkene de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd. Deze redelijke vrees – die geobjectiveerd van aard is en dus niet enkel wordt bepaald door de bij het slachtoffer veroorzaakte angstgevoelens – kan in de onderhavige zaak niet worden vastgesteld, nu de uitlatingen van de verdachte, in de context waarin zij zijn gedaan, moeten worden beschouwd als uitingen van onmacht en frustratie die bij [aangever] niet de redelijke vrees hebben kunnen doen ontstaan dat hij door toedoen van verdachte het leven zou verliezen, dan wel het slachtoffer zou worden van zware mishandeling.”

Door de rechtbank werd de man nog tot een gevangenisstraf veroordeeld. In hoger beroep werd hij vrijgesproken.

Word je ook verdacht van een strafbaar feit, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich in het strafrecht specialiseert. Neem daarom gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

© 2017-2018 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer