Incidenteel verlof voor het bijwonen van een uitvaart van een naaste is het onderwerp van de bijdrage van Hans Schepers in de nieuwste Bonjo-krant (juni 2019). Hans bespreekt een recente uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens waaruit blijkt dat bij de beoordeling van verzoeken om verlof om het afscheid van een familielid bij te wonen naar de individuele situatie van de betreffende gedetineerde moet worden gekeken.

Europees Mensenrechten Hof vindt laatste eer bewijzen belangrijk

Verzoek om oma te begraven kan niet lichtvaardig worden afgewezen

“Maastricht – Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft onlangs benadrukt dat het bijwonen van een begrafenis van een familielid door een gedetineerde niet zo maar mag worden geweigerd. In de zaak van Vetsev tegen Bulgarije heeft het EHRM beslist dat er sprake was van een schending van het recht op een privé- en gezinsleven. Dit recht is opgenomen in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM). Het EHRM vond vooral belangrijk dat er onvoldoende was gekeken naar de persoonlijke belangen van deze gedetineerde die de begrafenis van zijn broer wilde bijwonen.”

Meer

© 2017-2019 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer