Gevangenis, binnenkant

De spitactie in PI Sittard van eind februari is het onderwerp van de bijdrage van Hans Schepers in de nieuwste Bonjo-krant (maart 2018). Hans schrijft over de wettelijke regels voor dit soort grootschalige doorzoekingen van hele afdelingen in de gevangenis. Ons kantoor won trouwens voor enkele gedetineerden de zaak waarin zij zich beklaagden over de duur van deze spitactie. Ook voor beklagzaken en andere kwesties op het gebied van het penitentiaire recht (detentierecht) ben je dus bij Daamen, advocaten. aan het juiste adres!

Grootschalige spitactie in PI Sittard

Soms controles met speurhonden of zelfs visitaties met onderzoek aan lichaamsholten

“In PI Sittard werd pasgeleden van 23 tot en met 26 februari een grote zoekactie gehouden. Alle cellen werden helemaal doorzocht om te controleren of er verboden spullen lagen. De vier dagen die de actie duurde werd het volledige dagprogramma stilgelegd; dus geen arbeid en recreatie en was bezoek niet welkom. Gedetineerden mochten hun cel ook niet uit. De controle werd uitgevoerd door medewerkers van de Sittardse gevangenis. Ze kregen hierbij ondersteuning van het Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB). Dat team houdt zich bezig met zoekacties en ordehandhaving. Ook bij dit soort grootschalige acties wordt dit team dus opgeroepen. Het is onduidelijk wat dit keer de aanleiding was voor de actie. Een jaar geleden zijn bij een soortgelijke actie onder meer veertien mobiele telefoons gevonden. De opbrengst van deze actie was mager: een aantal simkaarten, opgespaarde medicijnen en een kapotte lamp.

Rechtmatigheid spitactie

De actie was uiteraard een verrassing voor de gedetineerden, maar vooral de duur van de actie heeft voor veel ongemak en onvrede gezorgd. Voor de gedetineerden was niet duidelijk wanneer de actie zou eindigen. De directeur had aangegeven dat de actie ‘zolang als nodig’ zou doorgaan. De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft enkele acties aangekondigd in De Geerhorst. Dit om te protesteren tegen de forse beperkingen voor de gedetineerden tijdens de zoekactie. ‘Mobifinder’ De vraag die bij veel gedetineerden speelt is of deze grootschalige actie wel was toegestaan. Zij hebben beklag ingesteld naar aanleiding van de actie.Bij de beklagrechter wordt vooral de duur van de actie aan de kaak gesteld. Een spitactie van enkele uren is nog wel redelijk, maar vier dagen insluiting voor een celinspectie is echt te lang. (..)”

Meer

© 2017-2019 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer