Dirk Daamen heeft onder meer in de procedures die hebben geleid tot onderstaande gepubliceerde uitspraken als raadsman opgetreden. Dit zijn lang niet alle procedures waarin mr. Daamen rechtsbijstand heeft verleend: klik hier voor een overzicht van de diverse procedures waarin hij ervaring heeft.

Hoge Raad

Klik hier voor een overzicht van de arresten van de Hoge Raad die Dirk (mede) heeft uitgelokt.

Dirk Daamen advocaat Maastricht

Rechtbanken

Gerechtshoven

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • RSJ 23 februari 2018, 18/397/SGA (schorsing disciplinaire straf na weigering meerpersoonscel)
 • RSJ 21 november 2017, 17/3844/SGA (cameratoezicht zonder advies gedragskundige, schorsingsverzoek)
 • RSJ 20 juli 2017, 17/1070/GM (verstrekking medicijn ten onrechte doorgedoseerd, door gemaakte fout gezondheidsrisico’s, beroep gegrond)
 • RSJ 20 juni 2017, 17/1046/GB (voorwaarden geschonden, beëindiging extramurale fase en plaatsing in de ISD)
 • RSJ 24 augustus 2016, 16/1188/TA (noodzaak voortduring ordemaatregel afzondering voldoende onderbouwd; beklagcommissie: anders)
 • RSJ 27 juni 2016, 16/1267/GB (deelname penitentiair programma na overtreding verlofvoorwaarden)
 • RSJ 4 mei 2016, 16/1037/GV (gevolgen voor verlof langdurige onttrekking aan detentie)
 • RSJ 12 februari 2016, 15/3933/GA (verlof na weigering deelname recidiverisisco verminderende activiteiten)
 • RSJ 30 november 2015, 15/2048/GA (vier gegronde klachten leiden tot hoge tegemoetkoming)
 • RSJ 14 oktober 2015, 15/2498/GB (overplaatsing naar afdeling beheers problematische gedetineerden na bedreiging van personeel)
 • RSJ 5 oktober 2015, 15/1774/GA (zorgplicht van directeur voor gedetineerde met epilepsie)
 • RSJ 9 januari 2015, 14/3596/GA (koelkast op cel, onvoldoende gemotiveerde beslissing leidt tot gegronde klacht)
 • RSJ 27 november 2014, 14/1389/TA (doorbetaling arbeidsloon bij ziekte van ter beschikking gestelden)
 • RSJ 20 november 2014, 14/3613/GA (gegronde klacht over plaatsing op lijst voor gedetineerden met vlucht en of maatschappelijk risico)
 • RSJ 7 augustus 2014, 14/1388/TA (computerbeleid in tbs-kliniek)
 • RSJ 15 juli 2014, 14/0988/GA (klacht onvoldoende mogelijkheden voor persoonlijke verzorging gegrond)
 • RSJ 1 mei 2014, 14/0146/GA (gegrond beroep tegen opgelegde disciplinaire straf)
 • RSJ 1 mei 2014, 13/4284/GA (gegronde klacht over onterecht visiteren van gedetineerde)
 • RSJ 20 november 2013, 13/2946/GA (toegang tot bepaalde websites i.h.k.v. voorbereiding van een rechtszaak, klacht gegrond)
 • RSJ 16 juli 2013, 13/1533/GB (overplaatsing door gedrag van gedetineerde)
 • RSJ 4 februari 2013, 12/3554/GA (gegronde klacht – geen sprake van opsparen van medicatie)
 • RSJ 8 januari 2007, 06/2052/GA en 06/2053/GA (klacht over te klein oppervlakte van celraam leidt tot gegrondverklaring)
 • RSJ 6 oktober 2006, 06/1541/GM (beoordeling medische noodzaak tot gesprekken met psychiater)