Hans Schepers heeft onder meer in de procedures die hebben geleid tot onderstaande gepubliceerde uitspraken als raadsman opgetreden. Dit zijn lang niet alle procedures waarin mr. Schepers rechtsbijstand heeft verleend: klik hier voor een overzicht van de diverse strafrechtelijke procedures waarin hij ervaring heeft. Daarnaast heeft Hans veel ervaring in het bestuursrecht en civiel recht. Aan de uitspraken hieronder kun je zien wat voor soort zaken hij doet.

Snel naar: Strafrecht | Detentierecht | Bestuursrecht | Civiel recht

Strafrecht

Hoge Raad

 • Hoge Raad 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:833 (Feitelijk leiding geven aan oplichting begaan door rechtspersoon)

Rechtbanken


Detentierecht

Kinderombudsman

 • Kinderombudsman 20 juni 2018, KOM006/2018 (gegronde klacht bij Kinderombudsman vanwege het onvoldoende ondernemen van activiteiten door het LJ&R tijdens de vrijheidsbeneming van een minderjarige)

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • RSJ 28 mei 2019, R-18/1601/GA (disciplinaire straf positief UC)
 • RSJ 10 april 2019, R-18/1421/GA (disciplinaire straf ivm telefoon)
 • RSJ 8 april 2019, R-18/657/GA (gegrond, geen termijn na pro forma beklag)
 • RSJ 19 maart 2019, R-19/2543/GA (ontzegging toegang bezoek, formeel gegrond)
 • RSJ 18 maart 2019, R-18/1306/GA (straf met terugwerkende kracht niet mogelijk, gegrond)
 • RSJ 18 maart 2019, R-18/1305/GA (afwijken Landelijke Sanctiekaart, gegrond)
 • RSJ 11 maart 2019, R-18/1216/GA (regime voor uitzitten gevangenisstraf na schorsing VH)
 • RSJ 22 januari 2019, R-18/1836/GB (overplaatsing ivm bezoek familie)
 • RSJ 15 januari 2019, R-18/621/GA (Horen middels tablet niet toegestaan)
 • RSJ 9 januari 2019, R-18/1413/GB (Afwijzing zbbi, vanwege BOT vervoer ivm liquidatiegevaar)
 • RSJ 19 november 2018, R-894 (disciplinaire straf)
 • RSJ 4 oktober 2018, S-476 (toegewezen schorsing disciplinaire straf)
 • RSJ 20 augustus 2018, R-328 (Beroep gegrond, zaak terugverwezen. Beklagrechter is niet op het ingestelde beklag ingegaan.)
 • RSJ 6 augustus 2018, S-200 (toegewezen schorsing disciplinaire straf)
 • RSJ 22 mei 2018, 17/2882/GB (deelname penitentiair programma)
 • RSJ 23 april 2018, 17/3664/GA (onterecht opgelegde plaatsing in afzonderingscel met cameratoezicht)
 • RSJ 16 april 2018, 17/2971/GA (DBT, onterecht te lang in basisprogramma)
 • RSJ 25 februari 2018, R-18/0888/GA (hoogte tegemoetkoming)
 • RSJ 13 februari 2018, 17/1786/GA (plaatsing afzonderingscel na vermoeden van inslikken contrabande)
 • RSJ 29 december 2017, 17/1326/GA (weigering contact met zoon middels Skype )
 • RSJ 28 december 2017, 17/2273/GB (plaatsing in PPC)
 • RSJ 11 september 2017, 17/1136/GA (discretionaire bevoegdheid directeur toekennen van banen in detentie)
 • RSJ 6 september 2017, 17/1210/GB (selectiebeslissing ZBBI ingetrokken vanwege contrabande)
 • RSJ 21 augustus 2017, 17/1243/GA (stapeling straffen)
 • RSJ 23 februari 2017, 16/3725/GA (plaatsing meerpersoonscel)
 • RSJ 13 februari 2017, 16/3632/GB (terugplaatsing naar gevangenis gedetineerde)
 • RSJ 3 februari 2017, 16/2441/GA (mededeling van disciplinaire straf niet onverwijld aan klager uitgereikt, beroep gegrond)


Civiel recht

Gerechtshoven

 • Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4736 (Machtiging gesloten jeugdhulp ex artikel 6.1.2 Jeugdwet voor minderjarige zonder woon- en/of verblijfplaats in Nederland)
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23 september 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:3756, RN 2014/109 (burenrecht: recht van overpad, geen erfdienstbaarheid door extinctieve verjaring)
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 19 juni 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW9161, AR-Updates.nl 2012-0594 (arbeidsrecht: uitleg opzegtermijn conform cao-norm)
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 mei 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW7133, JAR 2012/170, Prg. 2012/189, JAR 2012/170 (arbeidsrecht: werkgever maakt onderscheid op grond van langdurige ziekte)
 • Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 28 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV7379 (arbeidsrecht: omvang arbeidsduur/vergoeding overwerk naast winstuitkering)

Rechtbanken

 • Rechtbank Limburg 7 november 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:10479, NJF 2018/666 (Burgerlijk procesrecht: exoneratie, onzorgvuldige bewaking)
 • Rechtbank Limburg 26 mei 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:4781, AR-Updates.nl 2016-0616, AR 2016/1593 (arbeidsrecht: verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet afgewezen)
 • Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5807, (arbeidsrecht: ontslag op staande voet nu werknemer onterecht uren als “gewerkt” heeft geregistreerd)
 • Rechtbank Limburg 4 februari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:841, AR-Updates.nl 2015-0197 (arbeidsrecht: voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst)
 • Rechtbank Maastricht 2 november 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BW8463, AR-Updates.nl 2012-0576, Prg. 2012/201 (arbeidsrecht: opvolgend werkgeverschap, van rechtswege arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)
 • Rechtbank Maastricht 11 november 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BO7652 (arbeidsrecht: verandering in de omstandigheden die tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst dient te leiden)
 • Rechtbank Maastricht 11 augustus 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BN9219, JIN 2010/820, AR-Updates.nl 2010-0817, RAR 2011/12 (arbeidsrecht: werkgever maakt onderscheid op grond van langdurige ziekte)

Bestuursrecht

Raad van State

 • RvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3113 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 7 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:622 (omgevingsrecht: vergunning exploiteren afhaalfrituur)
 • RvS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1282 (omgevingsrecht: voorlopige voorziening herziening bestemmingsplan)
 • RvS 17 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7732 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 2 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW4541 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 18 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1874, Omgevingsvergunning in de praktijk 2013/3930 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 9 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW5255, JBO 2012/44 m.nt. Van der Meijden, Milieurecht Totaal 2012/3699, M en R 2012/125, Omgevingsvergunning in de praktijk 2013/5080(omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV9472 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 1 juli 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR0547 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 28 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN2661 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 16 december 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK6777, JB 2010/43, JAF 2009/116 m.nt. Van der Meijden, JOM 2010/216, BR 2010/77, M en R 2010, 28 (omgevingsrecht: vergunning Wet milieubeheer, afvalstoffen)
 • RvS 22 juli 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ3420, JOM 2009/890, OGR-Updates.nl 09-118 (omgevingsrecht: bouwvergunning voor oprichten paardenfokkerij en stoeterij)
 • RvS 5 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB2942, JOM 2007/607, JOM 2007/786, Milieurecht Totaal 2007/3757 (omgevingsrecht: revisievergunning Wet milieubeheer, afvalstoffen)
 • RvS 6 september 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY7595, Module Ruimtelijke ordening 2006/1378 (omgevingsrecht: herziening op onderdelen Contourenbeleid Limburg van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg)
 • RvS 26 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY5036, JAF 2006/76 m.nt. Van der Meijden (omgevingsrecht: revisievergunning Wet milieubeheer)
 • RvS 16 februari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV2237 (omgevingsrecht: revisievergunning Wet milieubeheer)
 • RvS 25 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0266 (schadevergoeding wegens waardedaling onroerende zaak na werkzaamheden)
 • RvS 29 juni 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8408, JAF 2005/59, JOM 2007/185, AB 2005, 313, M en R 2005, 82, Omgevingsvergunning in de praktijk 2005/4049 (omgevingsrecht: revisievergunning Wet milieubeheer)
 • RvS 6 april 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT3249, JB 2005/146, JOM 2007/340 (omgevingsrecht: vaststelling bestemmingsplan)
 • RvS 13 oktober 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR4272, JB 2004/396 m.nt. MP (omgevingsrecht: revisievergunning Wet milieubeheer, afvalstoffen)
 • RvS 9 juli 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AH9427, JOM 2008/358, M en R 2003, 164K, Milieurecht Totaal 2003/1304, Milieurecht Totaal 2003/1699 (omgevingsrecht: revisievergunning Wet milieubeheer, afvalstoffen)

Centrale Raad van Beroep

 • CRvB 19 november 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4143 (socialezekerheidsrecht: toetsing functiewaardering is terughoudend)
 • CRvB 29 juli 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:2521 (socialezekerheidsrecht: kookhulp afgewezen, maaltijdservice volstaat)
 • CRvB 13 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BN2714 (socialezekerheidsrecht: bijstand ten onrechte ingetrokken)
 • CRvB 13 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM2963 (socialezekerheidsrecht: intrekking Anw-uitkering wegens gezamenlijke huishouding)
 • CRvB 29 september 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AY9195, USZ 2006/344, RSV 2007, 45 (socialezekerheidsrecht: afwijzing verzoek vrijstelling verzekeringsplicht volksverzekeringen niet in strijd met nationaal of internationaal recht)
 • CRvB 19 april 2006, ECLI:NL:CRVB:2006:AW4595 (socialezekerheidsrecht: intrekking WAO-uitkering, vastgestelde maatmaninkomen)

Rechtbanken

 • Rechtbank Limburg 3 december 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:10102 (socialezekerheidsrecht: geen recht op WIA-uitkering bij ziekmelding werk in buitenland)
 • Rechtbank Limburg 12 juni 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:4964 (omgevingsrecht: planschade niet volledig voorzienbaar)
 • Rechtbank Limburg 26 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8298 (omgevingsrecht: planschade niet volledig voorzienbaar)
 • Rechtbank Maastricht 8 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR2381 (ambtenarenrecht: gegrond beroep tegen weigering dienstverbanden voor bepaalde tijd om te zetten naar dienstverband onbepaalde tijd)
 • Rechtbank Maastricht 21 juli 2005, ECLI:NL:RBMAA:2005:AU5149 (socialezekerheidsrecht: voorlopige voorziening beëindigen uitkering)