Algemene voorwaarden Daamen, advocaten.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van het kantoor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Achter de algemene voorwaarden is ook informatie opgenomen over de klachtenregeling van het kantoor.

Download hier: