Arresten van de Hoge Raad in strafzaken van cassatie-advocaat mr. H.M.W. Daamen. Enkele opvallende arresten, gevolgd door een complete lijst van door Dirk Daamen uitgelokte uitspraken van de strafkamer van de Hoge Raad. Helemaal onderaan de gebruikte afkortingen.
Op andere pagina’s staan overzichten van de overige uitspraken in zaken van Dirk.
Arrest Hoge Raad

Uitgelichte arresten

Enkele in het oog springende arresten die Dirk Daamen heeft uitgelokt:

 • In een arrest van 17 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:571, NJ 2022/317 m.nt. H.D. Wolswijk, heeft de Hoge Raad verduidelijkt wanneer een (bot)fractuur zwaar lichamelijk letsel oplevert.
 • In twee arresten van 16 maart 2021 toonde de Hoge Raad zich coulant en niet al te formalistisch waar het instellen of intrekken van een rechtsmiddel via e-mail dat niet helemaal goed zou zijn gegaan. In het tussenarrest ECLI:NL:HR:2021:368, NJ 2021/200 m.nt. Vellinga was de ondertekende, per fax verzonden volmacht instellen cassatie kennelijk in het ongerede geraakt, wel was er een per e-mail verzonden volmacht De Hoge Raad achtte de betrokkene toch ontvankelijk in het cassatieberoep. In het arrest ECLI:NL:HR:2021:369, NJ 2021/201 m.nt. Vellinga had de verdachte het hof een mail gestuurd waaruit kon worden afgeleid dat hij het hoger beroep wilde intrekken. Volgens de Hoge Raad had het hof het hoger beroep niet zomaar mogen behandelen. Meer hierover op het cassatieblog van deze site.
 • In een arrest van 8 december 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1957, NJ 2021/209 m.nt. Kooijmans) oordeelde de Hoge Raad dat de rechter de frequentie en duur van een locatiegebod als bijzondere voorwaarde niet mag overlaten aan de reclassering.
 • In het arrest van 21 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1240, NJ 2018, 146 m.nt. Mevis) heeft de Hoge Raad het begrip “misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen” als bedoeld in art. 38e, eerste lid, Sr en art. 359, zevende lid, Sv uitgelegd. Waar uit de wetsgeschiedenis een beperktere uitleg kan worden afgeleid, kiest de Hoge Raad voor een tekstuele en daarmee ruimere interpretatie. Dat betekent dat ook voor een het niet-opzettelijk veroorzaken van een verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel als gevolg een TBS maatregel kan worden opgelegd die onbeperkt kan worden verlengd.
 • In twee arresten van 2 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3493 en ECLI:NL:HR:2014:3498) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bestanddeel “wetende dat” in de delictsomschrijving van laster een bijzondere, beperkte betekenis van daadwerkelijke wetenschap heeft, waarvoor voorwaardelijk opzet niet toereikend is. Voor andere delictsomschrijvingen waarin datzelfde bestanddeel voorkomt, is voorwaardelijk opzet wel voldoende.
 • In twee arresten van 14 oktober 2014 (o.a. ECLI:NL:HR:2014:2967) heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat degene die weet dat haar partner in hun woning een hennepplantage heeft en ook profiteert van de opbrengst daarvan, maar zelf geen telingshandelingen heeft verricht en niet eens in de ruimten kwam waarin werd geteeld, zich niet schuldig maakt aan het medeplegen van hennepteelt.
 • In het arrest van 13 november 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX6758) heeft de Hoge Raad de in het arrest van 28 februari 2012 aangescherpte eisen voor bewezenverklaring van voorbedachte raad herhaald. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat het hof onvoldoende had beargumenteerd waarom er sprake was van voorbedachte raad en daarmee van moord (in plaats van doodslag).

Complete lijst

(Bijgewerkt: 09-04-2024)

Cassatie-schriftuur ingediend, nog geen uitspraak:

 • S 23/02198 (strafzaak, openlijke geweldpleging, dwang, afdreiging)
 • S 23/03765 (strafzaak, hennephandel)
 • S 23/02199 (strafzaak, openlijke geweldpleging, dwang, afdreiging)
 • S 23/01698 (strafzaak, verkrachting)
 • S 23/02458 (strafzaak, aanranding, schennis en heimelijk filmen)
 • S 23/01002 (strafzaak, div. insluipingen en pogingen daartoe)

Arresten Hoge Raad:

 1. Hoge Raad 9 april 2024, S 23/00459 (strafzaak, belaging)
 2. Hoge Raad 27 februari 2024, S 23/00855 (strafzaak, diefstallen)
 3. Hoge Raad 27 februari 2024, S 23/01231 (strafzaak, snelheid)
 4. Hoge Raad 13 februari 2024, S 23/01778, ECLI:NL:HR:2024:233 (strafzaak, rijden onder invloed cannabis)
 5. Hoge Raad 9 januari 2024, S 23/01817 (strafzaak, schenden inreisverbod)
 6. Hoge Raad 17 oktober 2023, S 22/04611 (strafzaak, invoer CBD-bloemen)
 7. Hoge Raad 17 oktober 2023, S 22/01993 B (beklag, beslag op CBD-bloemen)
 8. Hoge Raad 3 oktober 2023, S 21/02897, ECLI:NL:HR:2023:1349, NJB 2023/2337, SR-Updates.nl 2023-0158, RvdW 2023/970 (straf, diefstal met valse sleutel)
 9. Hoge Raad 29 augustus 2023, S 22/02466 (strafzaak, roekeloos rijden)
 10. Hoge Raad 11 juli 2023, S 21/02038, ECLI:NL:HR:2023:1026, RvdW 2023/844 (strafzaak, diefstal)
 11. Hoge Raad 30 mei 2023, S 21/03493, ECLI:NL:HR:2023:817, RvdW 2023/640(straf, bedreiging)
 12. Hoge Raad 11 april 2023, S 22/01048 (strafzaak, mishandeling en bedreiging)
 13. Hoge Raad 11 april 2023, S 22/04171 B (beklag, inbeslagneming hond)
 14. Hoge Raad 21 maart 2023, S 21/03683 (strafzaak, overval)
 15. Hoge Raad 7 maart 2023, S 21/04017 (strafzaak, poging doodslag en verkrachting)
 16. Hoge Raad 21 februari 2023, S 21/04585, ECLI:NL:HR:2023:280, RvdW 2023/310 (strafzaak, verkrachting en belaging)
 17. Hoge Raad 7 februari 2023, S 21/02241, ECLI:NL:HR:2023:169, , RvdW 2023/226
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2021:3401 (strafzaak, rijden onder invloed alcohol en drugs)
 18. Hoge Raad 17 januari 2023, S 22/00278 (strafzaak, mishandeling)
 19. Hoge Raad 17 januari 2023, S 21/05080 (strafzaak, opzetheling)
 20. Hoge Raad 10 januari 2023, S 21/02162, ECLI:NL:HR:2023:5, NJ 2023/49, SR-Updates.nl 2023-0008, RvdW 2023/131,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2021:3341 (straf, belaging)
 21. Hoge Raad 10 januari 2023, S 22/02044 (strafzaak, inbraak)
 22. Hoge Raad 15 november 2022, S 21/02783 (strafzaak, poging zware mishandeling)
 23. Hoge Raad 1 november 2022, S 20/04172, ECLI:NL:HR:2022:1564, NJ 2022/357, RvdW 2022/1031, SR-Updates.nl 2022-0216 (strafzaak, zedendelicten)
 24. Hoge Raad 1 november 2022, S 21/00824 B, ECLI:NL:HR:2022:1574, RvdW 2022/1041, JM 2023/8 m.nt. S. Pieters (beklag, inbeslagneming hond)
 25. Hoge Raad 11 oktober 2022, S 22/00473 (strafzaak, heling)
 26. Hoge Raad 12 juli 2022, S 21/03501 (straf, ontucht)
 27. Hoge Raad 31 mei 2022, S 20/04217 P, ECLI:NL:HR:2022:715, SR-Updates.nl 2022-0113, NJB 2022/1367, RvdW 2022/574,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2017:3446 (ontneming, hennepkweek)
 28. Hoge Raad 31 mei 2022, S 21/00456, ECLI:NL:HR:2022:804, RvdW 2022/576,
  cassatie van ECLI:NL:GHARL:2021:944 (straf, oplichting)
 29. Hoge Raad 31 mei 2022, S 21/00457 P, ECLI:NL:HR:2022:805, RvdW 2022/577
  cassatie van ECLI:NL:GHARL:2021:943 (ontneming, oplichting)
 30. Hoge Raad 31 mei 2022, S 21/01223, ECLI:NL:HR:2022:812, RvdW 2022/580 (straf, hennepkweek)
 31. Hoge Raad 31 mei 2022, S 21/01293 P, ECLI:NL:HR:2022:813, RvdW 2022/581 (ontneming, hennepkweek)
 32. Hoge Raad 31 mei 2022, S 21/03713 (straf, heling)
 33. Hoge Raad 17 mei 2022, S 20/03437, ECLI:NL:HR:2022:571, NJ 2022/317 m.nt. H.D. Wolswijk, JIN 2022/112 m.nt. C. van Oort, SR-Updates.nl 2022-0099, NJB 2022/1204, RvdW 2022/526,
  cassatie van ECLI:NL:GHDHA:2020:2923 (strafzaak, zware mishandeling)
 34. Hoge Raad 12 april 2022, S 21/02832 (straf, productie synthetische drugs)
 35. Hoge Raad 15 maart 2022, S 20/00901, ECLI:NL:HR:2022:367, RvdW 2022/321 (strafzaak, hennepteelt)
 36. Hoge Raad 25 januari 2022, S 20/02577, ECLI:NL:HR:2022:71, NJ 2022/55, SR-Updates.nl 2022-0016, NJB 2022/364, RvdW 2022/164,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2020:2587 (strafzaak, afpersing)
 37. Hoge Raad 25 januari 2022, S 20/03534, ECLI:NL:HR:2022:7, RvdW 2022/176,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2020:3370 (strafzaak, poging doodslag in het verkeer)
 38. Hoge Raad 24 december 2021, S 20/02313, ECLI:NL:HR:2021:1944, NJ 2022/124 m.nt. J.M. Reijntjes, SR-Updates.nl 2022-0002 m.nt. J.H.J. Verbaan, RvdW 2022/94 (strafzaak, DDoS-aanval)
 39. Hoge Raad 14 december 2021, S 20/02172 B, ECLI:NL:HR:2021:1755, NJ 2022/11, SR-Updates.nl 2021-0376, RvdW 2022/36 (beklag, inbeslagneming auto’s)
 40. Hoge Raad 14 december 2021, S 20/01705 (strafzaak, openlijke geweldpleging en poging zware mishandeling)
 41. Hoge Raad 14 december 2021, S 20/01699 (strafzaak, rijden zonder rijbewijs)
 42. Hoge Raad 14 december 2021, S 20/04433 (strafzaak, overval woning)
 43. Hoge Raad 30 november 2021, S 21/00056 (strafzaak, poging verkrachting, mishandeling)
 44. Hoge Raad 23 november 2021, S 20/03766, ECLI:NL:HR:2021:1705, RvdW 2021/1175 (strafzaak, snelheidsovertreding)
 45. Hoge Raad 23 november 2021, S 20/03767, ECLI:NL:HR:2021:1704, RvdW 2021/1174 (strafzaak, snelheidsovertreding)
 46. Hoge Raad 23 november 2021, S 20/04024 (strafzaak, zware mishandeling, dwang, huiselijk geweld)
 47. Hoge Raad 19 oktober 2021, S 21/00862 (strafzaak, brandstichting)
 48. Hoge Raad 28 september 2021, S 20/04063 (strafzaak, mishandeling echtgenote)
 49. Hoge Raad 14 september 2021, S 20/03726 (strafzaak, diefstal, verduistering
 50. Hoge Raad 6 juli 2021, S 19/00453 P, ECLI:NL:HR:2021:1085, RvdW 2021/796 (ontneming, witwassen)
 51. Hoge Raad 29 juni 2021, S 19/02986, ECLI:NL:HR:2021:989, SR-Updates.nl 2021-0215, RvdW 2021/756 (strafzaak, lokaalvredebreuk, schenden gedragsaanwijzing)
 52. Hoge Raad 15 juni 2021, S 20/00669, ECLI:NL:HR:2021:936, NJB 2021/1895, SR-Updates.nl 2021-0193, RvdW 2021/702,
  cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2020:1093 (strafzaak, invoer cocaïne)
 53. Hoge Raad 25 mei 2021, S 20/00393, ECLI:NL:HR:2021:771, RvdW 2021/604, SR-Updates.nl 2021-0156 (strafzaak, belaging)
 54. Hoge Raad 25 mei 2021, S 19/01209 (strafzaak, snelheidsovertreding)
 55. Hoge Raad 11 mei 2021, S 19/03508, ECLI:NL:HR:2021:689, NJ 2021/191, RvdW 2021/535, SR-Updates.nl 2021-0126,
  cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2019:2497 (strafzaak, moord & wegmaken lijk)
 56. Hoge Raad 6 april 2021, S 19/05741 (strafzaak, witwassen)
 57. Hoge Raad 16 maart 2021, S 19/05509, ECLI:NL:HR:2021:369, NJ 2021/201 m.nt. W.H. Vellinga, NJB 2021/917, RvdW 2021/343, SR-Updates.nl 2021-0066,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2019:4442 (strafzaak, vernieling, intrekking hoger beroep: geen akte opgemaakt)
 58. Hoge Raad 16 maart 2021, S 19/00453 P, ECLI:NL:HR:2021:368, NJ 2021/200 m.nt. W.H. Vellinga, NJB 2021/918, RvdW 2021/341, SR-Updates.nl 2021-0067 (ontneming, witwassen, tussenarrest ontvankelijkheid cassatieberoep)
 59. Hoge Raad 9 maart 2021, S 20/00893 (strafzaak, diefstal)
 60. Hoge Raad 9 maart 2021, S 20/01309 (strafzaak, diefstal + vernieling)
 61. Hoge Raad 11 december 2020, S 19/03824, ECLI:NL:HR:2020:1994 (strafzaak, oplichting)
 62. Hoge Raad 8 december 2020, S 19/03025, ECLI:NL:HR:2020:1957, NJ 2021/209 m.nt. T. Kooijmans, NJB 2021/209, RvdW 2021/57, SR-Updates.nl 2020-0390,
  cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2018:4226 (strafzaak, diefstal)
 63. Hoge Raad 17 november 2020, S 19/05679 (strafzaak, kinderporno)
 64. Hoge Raad 6 oktober 2020, S 19/03869, ECLI:NL:HR:2020:1563, JIN 2020/158 m.nt. Van Oort, NJB 2020/2428, RvdW 2020/1116, SR-Updates.nl 2020-0321 (strafzaak, weigeren ademanalyse)
 65. Hoge Raad 22 september 2020, S 19/03554 E (strafzaak, vuurwerk)
 66. Hoge Raad 7 juli 2020, S 18/05099 P, ECLI:NL:HR:2020:1212, RvdW 2020/900,
  cassatie van ECLI:NL:GHARL:2018:10292 (ontneming, mensenhandel)
 67. Hoge Raad 7 juli 2020, S 18/04965 (strafzaak, sigarettensmokkel, accijnsfraude)
 68. Hoge Raad 16 juni 2020, S 19/01101 (strafzaak, brandstofdiefstal)
 69. Hoge Raad 9 juni 2020, S 18/04055 J, ECLI:NL:HR:2020:1031, SR-Updates.nl 2020-0208 m.nt. J.H.J. Verbaan, RvdW 2020/767 (strafzaak, leerplichtwet)
 70. Hoge Raad 9 juni 2020, S 18/04061 ECLI:NL:HR:2020:1025, RvdW 2020/768 (strafzaak, leerplichtwet)
 71. Hoge Raad 9 juni 2020, S 19/02467 (strafzaak, valsheid in geschrift)
 72. Hoge Raad 21 april 2020, S 18/02798, ECLI:NL:HR:2020:774, NJB 2020/1162, RvdW 2020/612, SR-Updates.nl 2020-0150 (strafzaak, smaad)
 73. Hoge Raad 21 april 2020, S 18/02800, ECLI:NL:HR:2020:762, RvdW 2020/610, SR-Updates.nl 2020-0149 (strafzaak, smaad)
 74. Hoge Raad 24 maart 2020, S 19/01203 (strafzaak, ontucht)
 75. Hoge Raad 24 maart 2020, S 18/04671 (strafzaak, verkrachting, ontucht)
 76. Hoge Raad 17 maart 2020, S 18/02102, ECLI:NL:HR:2020:441, RvdW 2020/426 (strafzaak, mensenhandel)
 77. Hoge Raad 10 maart 2020, S 19/03339 (strafzaak, verzekeringsfraude, valse aangifte
 78. Hoge Raad 11 februari 2020, S 18/03411, ECLI:NL:HR:2020:222, NJB 2020/502, RvdW 2020/271, NJ 2020/86 (strafzaak, verkrachting)
 79. Hoge Raad 4 februari 2020, S 18/02646, ECLI:NL:HR:2020:164, RvdW 2020/239 (ontneming, mensenhandel)
 80. Hoge Raad 21 januari 2020, S 19/00867 (strafzaak, diefstal)
 81. Hoge Raad 17 december 2019, S 18/05403 (strafzaak, ontucht en mensenhandel)
 82. Hoge Raad 17 december 2019, S 19/02181 (strafzaak, rijden zonder rijbewijs)
 83. Hoge Raad 10 december 2019, S 19/00081, ECLI:NL:HR:2019:1904, RvdW 2020/84 (strafzaak, verkeersdelicten)
 84. Hoge Raad 10 december 2019, S 18/03949 (strafzaak, diefstal en vernieling)
 85. Hoge Raad 5 november 2019, S 18/03063 (strafzaak, ontucht)
 86. Hoge Raad 1 oktober 2019, S 18/02630, ECLI:NL:HR:2019:1351, RvdW 2019/1053,
  cassatie van ECLI:NL:GHARL:2018:4194 (strafzaak, poging moord & brandstichting)
 87. Hoge Raad 10 september 2019, S 17/05264, ECLI:NL:HR:2019:1310, NbSr 2019/273, RvdW 2019/974, SR-Updates.nl 2019-0308,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2017:6010 (strafzaak, huiselijk geweld)
 88. Hoge Raad 27 augustus 2019, S 18/04421 (strafzaak, bedreiging)
 89. Hoge Raad 9 juli 2019, S 19/01039 B (beklag, inbeslagneming auto)
 90. Hoge Raad 2 juli 2019, S 18/05346 (strafzaak, mensenhandel)
 91. Hoge Raad 28 mei 2019, S 18/03379 (strafzaak, hennepteelt)
 92. Hoge Raad 28 augustus 2018, S 17/04443 (strafzaak, inbraak)
 93. Hoge Raad 28 augustus 2018, S 17/04670 (strafzaak, poging zware mishandeling, huisvredebreuk)
 94. Hoge Raad 10 juli 2018, S 17/06014 (strafzaak, bezit kinderporno)
 95. Hoge Raad 5 juni 2018, S 16/01468, ECLI:NL:HR:2018:833, NbSr 2018/216, NJB 2018/11204, RvdW 2018/705, SR-Updates.nl 2018-0239, ERF-Updates.nl 2018-0110, JERF Actueel 2018/202 (strafzaak, beleggingsfraude)
 96. Hoge Raad 5 juni 2018, S 16/03694, ECLI:NL:HR:2018:843, RvdW 2018/708 (ontneming, beleggingsfraude)
 97. Hoge Raad 5 juni 2018, S 17/00519, ECLI:NL:HR:2018:839, RvdW 2018/717, (strafzaak, megazaak TwinBags, fraude met sealbags en kinderopvangtoeslag, criminele organisatie, hoofdverdachte)
 98. Hoge Raad 5 juni 2018, S 17/00518, ECLI:NL:HR:2018:838, RvdW 2018/716, SR-Updates.nl 2018/250 (strafzaak, megazaak TwinBags, fraude met sealbags en kinderopvangtoeslag, criminele organisatie, ex-partner van hoofdverdachte)
 99. Hoge Raad 5 juni 2018, S 17/00517, ECLI:NL:HR:2018:835, RvdW 2018/715 (strafzaak, megazaak TwinBags, fraude met sealbags en kinderopvangtoeslag, criminele organisatie, moeder van hoofdverdachte)
 100. Hoge Raad 5 juni 2018, S 17/02640 (strafzaak, vernieling)
 101. Hoge Raad 15 mei 2018, S 17/04434 (strafzaak, diefstal met inklimming)
 102. Hoge Raad 10 april 2018, S 17/00091 (strafzaak, megazaak Bever, voorbereidingshandelingen productie synthetische drugs, criminele organisatie)
 103. Hoge Raad 20 maart 2018, S 17/01327 (strafzaak, uitkeringsfraude)
 104. Hoge Raad 20 februari 2018, S 16/03524, ECLI:NL:HR:2018:241, NJ 2019, 73 m.nt. Mevis, NbSr 2018/126 m.nt. Nan, NJB 2018/506, RvdW 2018/308, SR-Updates.nl 2018-0099,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2016:2428 (strafzaak, Nijmeegse scooterzaak, medeplegen dood door schuld in het verkeer)
 105. Hoge Raad 13 februari 2018, S 16/02395 (strafzaak, rijden met ongeldig rijbewijs)
 106. Hoge Raad 12 december 2017, S 15/03210, ECLI:NL:HR:2017:3113, RvdW 2018/50 (strafzaak, meervoudige poging tot doodslag en vuurwapenbezit)
 107. Hoge Raad 7 november 2017, S 16/00585, ECLI:NL:HR:2017:2812, NbSr 2018/27, SR-Updates.nl 2017, 0453, RvdW 2017/1223 (strafzaak, handel in hennep)
 108. Hoge Raad 10 oktober 2017, S 16/01141, ECLI:NL:HR:2017:2580, RvdW 2017/1126 (strafzaak, megazaak Kastanje, hypotheekfraude)
 109. Hoge Raad 19 september 2017, S 16/02629, ECLI:NL:HR:2017:2406, SR-Updates.nl 2017, 0362 m.nt. J.H.J. Verbaan, RvdW 2017/1005, TWPS 2017/87(strafzaak, diefstal, kennelijk leugenachtige verklaring)
 110. Hoge Raad 4 juli 2017, S 15/05171, ECLI:NL:HR:2017:1226, NbSr 2017, 276, SR-Updates.nl 2017, 0331, RvdW 2017/837,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2015:1126 (strafzaak, mensenhandel)
 111. Hoge Raad 27 juni 2017, S 17/00203 (strafzaak, vuurwapenbezit)
 112. Hoge Raad 27 juni 2017, S 17/00205 (strafzaak, uitgeven vals geld)
 113. Hoge Raad 27 juni 2017, S 17/00206 (strafzaak, bezit cocaïne, wapenbezit)
 114. Hoge Raad 6 juni 2017, S 16/04461 (strafzaak, brandstichting, TBS opgelegd)
 115. Hoge Raad 28 maart 2017, S 15/04299 (strafzaak, twee verkrachtingen)
 116. Hoge Raad 28 februari 2017, S 14/04626 (strafzaak, div. overvallen)
 117. Hoge Raad 10 januari 2017, S 15/03815 (strafzaak, voorbereiding zware mishandeling met voorbedachten rade)
 118. Hoge Raad 20 december 2016, S 16/02998 (strafzaak, verduistering gehuurde auto’s)
 119. Hoge Raad 25 oktober 2016, S 16/00404 (strafzaak, bezit cocaïne)
 120. Hoge Raad 30 augustus 2016, S 15/01284, ECLI:NL:HR:2016:2009, RvdW 2016, 928,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2015:156 (strafzaak, poging doodslag)
 121. Hoge Raad 5 juli 2016, S 15/01023 (strafzaak, zwaar lichamelijk letsel door schuld)
 122. Hoge Raad 21 juni 2016, S 15/01004, ECLI:NL:HR:2016:1240, NJ 2018, 146 m.nt. Mevis, NbSr 2016, 165 m.nt. J.W. van der Hulst, SR-Updates.nl 2016, 0253 m.nt. J.H.J. Verbaan, NJB 2016/1355, RvdW 2016, 763,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2014:3881 (strafzaak, tbs na verkeersongeval)
 123. Hoge Raad 19 april 2016, S 15/01530, ECLI:NL:HR:2016:825 (strafzaak, invoer cocaïne)
 124. Hoge Raad 15 december 2015, S 15/00719, ECLI:NL:HR:2015:3584, RvdW 2016, 135 (strafzaak, div. gewelds- en vermogensdelicten)
 125. Hoge Raad 8 september 2015, S 14/05326 (strafzaak, witwassen)
 126. Hoge Raad 1 september 2015, S 15/00307 (strafzaak, heling)
 127. Hoge Raad 7 juli 2015, S 13/04789 (strafzaak, verkrachting)
 128. Hoge Raad 23 juni 2015, S 14/01188 (strafzaak, diefstal)
 129. Hoge Raad 16 juni 2015, S 14/03409 (strafzaak, oplichting, verduistering, bedrieglijke bankbreuk)
 130. Hoge Raad 19 mei 2015, S 13/05460, ECLI:NL:HR:2015:1247, NJ 2015, 489 m.nt. M.J. Borgers, SR-Updates.nl 2015, 0232, NbSr 2015, 139, RvdW 2015, 677,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2013:5232 (strafzaak, zeden)
 131. Hoge Raad 19 mei 2015, S 14/04508, ECLI:NL:HR:2015:1251, NJ 2015, 259, NJB 2015, 1059, NbSr 2015, 138, RvdW 2015, 679, SR-Updates.nl 2015, 0231,
  cassatie van ECLI:NL:GHDHA:2013:4306 (strafzaak, diefstal)
 132. Hoge Raad 21 april 2015, S 13/03646, ECLI:NL:HR:2015:1095, RvdW 2015, 623,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2013:5941 (strafzaak, gekwalificeerde doodslag)
 133. Hoge Raad 31 maart 2015, S 13/02430 W, ECLI:NL:HR:2015:770, NJ 2016, 37 m.nt. A.H. Klip, NJB 2015 759, SR-Updates.nl 2015-155, RvdW 2015, 518 (WOTS België)
 134. Hoge Raad 17 maart 2015, S 13/03094 (strafzaak, smaadschrift)
 135. Hoge Raad 10 februari 2015, S 13/05458 (strafzaak, diefstal)
 136. Hoge Raad 10 februari 2015, S 13/05760 (strafzaak, openlijke geweldpleging)
 137. Hoge Raad 6 januari 2015, S 13/01125, ECLI:NL:HR:2015:6, NJB 2015, 168, RvdW 2015, 148, SR-Updates.nl 2015, 0005,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2013:773 (strafzaak, zware mishandeling)
 138. Hoge Raad 16 december 2014, S 13/00037 B, ECLI:NL:HR:2014:3632, SR-Updates.nl 2014, 0533, RvdW 2015, 109,
  cassatie van ECLI:NL:RBMID:2012:BY2949 (Beklag, inbeslagneming schip)
 139. Hoge Raad 2 december 2014, S 13/02077, ECLI:NL:HR:2014:3493, SR-Updates.nl 2014-0498, NJB 2014, 2280, RvdW 2015, 56 (strafzaak, laster)
 140. Hoge Raad 2 december 2014, S 13/02079, ECLI:NL:HR:2014:3498, NJ 2015, 212 m.nt. N. Rozemond, SR-Updates.nl 2014-0503, RvdW 2015, 47 (strafzaak, laster)
 141. Hoge Raad 14 oktober 2014, S 13/00230, ECLI:NL:HR:2014:2967, SR-Updates.nl 2014, 0397, RvdW 2014, 1194,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2012:5634 (strafzaak, hennepkweek)
 142. Hoge Raad 14 oktober 2014, S 13/00228, ECLI:NL:HR:2014:3797 (strafzaak, hennepkweek)
 143. Hoge Raad 7 oktober 2014, S 13/05484 (strafzaak, openlijke geweldpleging)
 144. Hoge Raad 30 september 2014, S 13/05053 (strafzaak, invoer cocaïne)
 145. Hoge Raad 23 september 2014, S 12/01648 (benadeelde partij, poging tot doodslag)
 146. Hoge Raad 16 september 2014, S 13/02961, ECLI:NL:HR:2014:2668, NJ 2015, 71 m.nt. Keulen, NbSr 2014, 283, RvdW 2014, 1092, NJB 2014, 1787, SR-Updates.nl 2014-0332, PS-Updates.nl 2019-0338,
  cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885 (strafzaak, Robert M., zedendelicten)
 147. Hoge Raad 16 september 2014, S 13/00605 (strafzaak, openlijke geweldpleging)
 148. Hoge Raad 9 september 2014, S 13/02960 P, ECLI:NL:HR:2014:2743, RvdW 2014, 1055, SR-Updates.nl 2014-0354 (ontnemingszaak, hennepkweek)
 149. Hoge Raad 9 september 2014, S 13/02959, ECLI:NL:HR:2014:2742, RvdW 2014, 1054, SR-Updates.nl 2014-0353 (strafzaak, hennepkweek)
 150. Hoge Raad 1 juli 2014, S 12/02249, ECLI:NL:HR:2014:1576, RvdW 2014/913, SR-Updates.nl 2014-0292 (strafzaak, WAM)
 151. Hoge Raad 24 juni 2014, S 13/04257, ECLI:NL:HR:2014:1518, RvdW 2014/876,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2013:3791 (strafzaak, doodslag)
 152. Hoge Raad 27 mei 2014, S 13/04104 (strafzaak, toeëigening poststukken)
 153. Hoge Raad 27 mei 2014, S 13/00926 (strafzaak, wapenbezit, rijden onder invloed)
 154. Hoge Raad 4 februari 2014, S 11/03197, ECLI:NL:HR:2014:229, RvdW 2014, 321,
  cassatie van ECLI:NL:GHARN:2011:BQ9784 (strafzaak, mensenhandel, mensensmokkel)
 155. Hoge Raad 14 januari 2014, S 11/05449 (strafzaak, bedreiging)
 156. Hoge Raad 19 november 2013, S 11/05180, ECLI:NL:HR:2013:1944,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5240 (strafzaak, fraude, omkoping en computervredebreuk)
 157. Hoge Raad 12 november 2013, S 12/01357 (strafzaak, bedreiging)
 158. Hoge Raad 12 november 2013, S 12/01841 (strafzaak, hennepkweek)
 159. Hoge Raad 15 oktober 2013, S 13/00492 (strafzaak, hennepkweek)
 160. Hoge Raad 8 okober 2013, S 11/05020, ECLI:NL:HR:2013:884, RvdW 2013, 1214, SR-Updates.nl 2013-0382 (strafzaak, witwassen, heling)
 161. Hoge Raad 1 oktober 2013, S 12/02446 (strafzaak, mishandeling)
 162. Hoge Raad 27 augustus 2013, S 12/03018 (strafzaak, hennepkweek)
 163. Hoge Raad 2 juli 2013, S 12/03314 (strafzaak, medeplegen invoer cocaïne)
 164. Hoge Raad 28 mei 2013, S 10/04815, ECLI:NL:HR:2013:BX7959, NJ 2014, 350 m.nt. E.J. Dommering, NJB 2013, 1501, NbSr 2013, 223, JIN 2013, 120 m.nt. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, RvdW 2013/746, VA2014/10 (strafzaak, afpersing, wapenbezit, drugs)
 165. Hoge Raad 16 april 2013, S 12/03250, ECLI:NL:HR:2013:BZ7173, RvdW 2013, 618 (strafzaak, overvallen)
 166. Hoge Raad 9 april 2013, S 12/03251, ECLI:NL:HR:2013:BZ6522, RvdW 2013, 585, SR-updates.nl 2013-0169 (strafzaak, afpersing en bedreiging)
 167. Hoge Raad 12 maart 2013, S 12/00314, ECLI:NL:HR:2013:BZ3628, RvdW 2013, 432,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9976 (strafzaak, poging doodslag, mishandeling, bedreiging, TBS)
 168. Hoge Raad 19 februari 2013, S 11/01072, ECLI:NL:HR:2013:BZ1453, RvdW 2013, 361 (strafzaak, verkeersongeval)
 169. Hoge Raad 15 januari 2013, S 11/01309, ECLI:NL:HR:2013:BY5679, NJB 2013, 302, RvdW 2013, 187, SR-Updates.nl 2013-0013,
  cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2010:BL9992 (strafzaak, moord)
 170. Hoge Raad 15 januari 2013, S 11/01306, ECLI:NL:HR:2013:BY5678, NbSr 2013, 84, RvdW 2013, 186,
  cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2010:BL9993 (strafzaak, moord)
 171. Hoge Raad 20 november 2012, S 10/05287, ECLI:NL:HR:2012:BY0198,
  NbSr 2013, 3, RvdW 2012, 1501 (benadeelde partij, mishandeling)
 172. Hoge Raad 13 november 2012, S 11/01205, ECLI:NL:HR:2012:BX6758, NJ 2012, 659, NbSr 2012, 435, RvdW 2012, 1442, SR-Updates.nl 2012-0292, cassatie van ECLI:NL:GHLEE:2011:BP6624 (strafzaak, moord, openlijk geweld)
 173. Hoge Raad 13 november 2012, S 12/00240 W (WOTS Duitsland)
 174. Hoge Raad 23 oktober 2012, S 11/01204, ECLI:NL:HR:2012:BX6756, RvdW 2012, 1355, cassatie van ECLI:NL:GHLEE:2011:BP6617 (strafzaak, doodslag)
 175. Hoge Raad 11 september 2012, S 10/04603, ECLI:NL:HR:2012:BX4467, NJB 2012, 2040, NbSr 2012, 319 RvdW 2012, 1118 (strafzaak, wapenbezit)
 176. Hoge Raad 11 september 2012, S 10/04605, ECLI:NL:HR:2012:BX4472, RvdW 2012, 1119 (strafzaak, wapenbezit)
 177. Hoge Raad 26 juni 2012, S 10/00958, ECLI:NL:HR:2012:BW9179, RvdW 2012, 932, NJB 2012, 1697, SR-Updates.nl 2012-0177 (strafzaak, drugs)
 178. Hoge Raad 28 februari 2012, S 10/00117, ECLI:NL:HR:2012:BR2841,
  NJ 2012, 557 m.nt. N. Keijzer, NJB 2012, 664, NbSr 2012, 149, RvdW 2012, 374,
  cassatie van ECLI:NL:GHSHE:2009:BK7065 (strafzaak, moord, brandstichting en verbranding lijk)
 179. Hoge Raad 7 februari 2012, S 10/01938, ECLI:NL:HR:2012:BU8676 (strafzaak, onttrekking aan het ouderlijk gezag)
 180. Hoge Raad 24 januari 2012, S 10/00611 (strafzaak, dood in het verkeer)
 181. Hoge Raad 8 november 2011, S 09/04595 (strafzaak, mishandeling)
 182. Hoge Raad 15 februari 2011, S 09/04117 (strafzaak, invoer drugs)
 183. Hoge Raad 8 februari 2011, S 09/00887 (strafzaak, witwassen)
 184. Hoge Raad 1 februari 2011, S 09/03037 E, ECLI:NL:HR:2011:BO8019, RvdW 2011, 242 (strafzaak, economische delicten)
 185. Hoge Raad 1 februari 2011, S 09/01721 E, ECLI:NL:HR:2011:BO7992, NJ 2011, 70, RvdW 2011, 231 (strafzaak, economische delicten)
 186. Hoge Raad 14 december 2010, S 09/03006 B (beklagzaak, inbeslagneming geld)
 187. Hoge Raad 28 september 2010, S 08/04271 P (ontnemingszaak, drugshandel)
 188. Hoge Raad 28 september 2010, S 08/00875, ECLI:NL:HR:2010:BM6656,
  NJ 2010, 532, NJB 2010, 1904, NbSr 2010, 343, RvdW 2010, 1132, cassatie van ECLI:NL:GHAMS:2008:BC4426 (strafzaak, witwassen)
 189. Hoge Raad 29 juni 2010, S 08/03463, ECLI:NL:HR:2010:BM4363, RvdW 2010, 877 (strafzaak, overval)
 190. Hoge Raad 16 februari 2010, S 07/13184, ECLI:NL:HR:2010:BK8490, RvdW 2010, 349 (strafzaak, drugshandel)
 191. Hoge Raad 19 januari 2010, S 08/05212 U, ECLI:NL:HR:2010:BK9753,
  RvdW 2010, 199, vervolg op ECLI:NL:HR:2009:BH9946 (uitlevering, Italië)
 192. Hoge Raad 22 december 2009, S 08/02015 B, ECLI:NL:HR:2009:BK0918, RvdW 2010, 113 (beklagzaak, inbeslagneming auto)
 193. Hoge Raad 1 december 2009, S 07/13181, ECLI:NL:HR:2009:BK4866, RvdW 2009, 1448,
  NJB 2010, 28 (strafzaak, oplichting en faillissementsfraude)
 194. Hoge Raad 3 november 2009, S 08/00103 (strafzaak, alcohol in het verkeer)
 195. Hoge Raad 7 juli 2009, S 07/11476, ECLI:NL:HR:2009:BI4727, RvdW 2009, 933 (strafzaak, witwassen en heling)
 196. Hoge Raad 7 juli 2009, S 08/00807, ECLI:NL:HR:2009:BH8889,
  RvdW 2009, 928, NJ 2009, 399, NJB 2009, 1442, NbSr 2009, 307, cassatie van ECLI:NL:GHSGR:2008:BC3874 (strafzaak, openlijke geweldpleging)
 197. Hoge Raad 9 juni 2009, S 08/05212 U, ECLI:NL:HR:2009:BH9946,
  RvdW 2009, 765, NbSr 2009, 214, cassatie van ECLI:NL:RBMAA:2008:BG5116 (uitlevering, Italië)
 198. Hoge Raad 9 juni 2009, S 09/00008 U, ECLI:NL:HR:2009:BH9947,
  RvdW 2009, 766, cassatie van ECLI:NL:RBMAA:2008:BG5114 (uitlevering, Italië)
 199. Hoge Raad S 08/00247 U (uitlevering, VS)
 200. Hoge Raad 3 maart 2009, S 07/10890 (strafzaak, dood in het verkeer)
 201. Hoge Raad 15 april 2008, S 10926/07 W (WOTS, Duitsland)

Gebruikte afkortingen:

  • ECLI – European Case Law Identifier
  • JIN – Jurisprudentie in Nederland
  • NJ – Nederlandse Jurisprudentie (het belangrijkste Nederlandse jurisprudentie-tijdschrift)
  • NbSr – Nieuwsbrief strafrecht
  • NJB – Nederlands Juristenblad
  • RvdW – Rechtspraak van de Week