Raadsheren Gerechtshof 's-Hertogenbosch leggen onjuiste eed af.

Raadsheren Gerechtshof Den Bosch onjuist beëdigd, honderden zaken mogelijk opnieuw berecht

Raadsheren bij het Gerechtshof Den Bosch zijn onjuist beëdigd, bleek onlangs. Dit biedt mogelijkheden voor cassatie. Wil je weten of ook in jouw zaak een nieuwe berechting mogelijk is? Neem direct contact met ons op, bel 043-2041003!

Rechters niet goed beëdigd: verkeerde eed gebruikt

Dinsdag 19 juli jl. bracht het gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar buiten dat een aantal raadsheren van dat hof niet op de juiste manier is beëdigd. Bij het afleggen van de ambtseed door deze rechters is volgens het hof niet de juiste tekst gebruikt. Of ze zijn beëdigd door een rechter die zelf niet de juiste eed of belofte had afgelegd. Het gaat om rechters in het strafrecht en in het belastingrecht. Het betreft zo’n 400 strafzaken, waaronder ook de zaak tegen Jos B., die 16 jaar kreeg voor doodslag op Nicky Verstappen. Het hof heeft zelf een toelichting online gezet. Daarin worden vragen over de onjuiste eedaflegging beantwoord.

Gevolg onjuiste beëdiging rechter: alle zaken opnieuw?

Inmiddels zijn de rechters waar het om gaat opnieuw beëdigd. Dus nu zou het weer goed moeten gaan. Maar wat gaat er gebeuren met de zaken waarin rechters hebben gewerkt die verkeerd zijn beëdigd en waarin al uitspraak in hoger beroep is gedaan? Daarin zat immers een rechter die niet volgens de voorgeschreven procedure in die functie is gekomen! En maakt het daarbij uit of in die zaken al onherroepelijk (definitief) zijn afgedaan? Zal de Hoge Raad de arresten in die zaken vernietigen, zodat het Hof ‘s-Hertogenbosch (of een ander gerechtshof) de zaken opnieuw moet berechten?

Wat denkt de cassatiespecialist?

Volgens mr. Daamen maken cassatieberoepen over de verkeerde beëdiging een goede kans: “Uit eerdere rechtspraak van de Hoge Raad valt op te maken dat uitspraken die niet door correct beëdigde rechters zijn gedaan, nietig zijn. En vorig jaar was er bij de rechtbank Rotterdam een vergelijkbare situatie. Toen ging men er vanuit dat beslissingen, genomen door een rechter waarvan de beëdiging niet in orde was, nietig zijn.”
In het bericht daarover op Rechtspraak.nl van 13-01-2021 met als titel ‘Zitting moet over wegens probleem met beëdiging’ staat: “Een strafzitting die vorige week plaatsvond bij de rechtbank Rotterdam moet over omdat bij een van de rechters de beëdiging niet in orde was. Hierdoor zijn de beslissingen die op deze zitting zijn genomen nietig.”

Procureur-Generaal: cassatie in het belang der wet

De Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad wil een vordering cassatie in het belang der wet instellen. Daarmee wil hij snel duidelijkheid krijgen over de gevolgen van het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging voor de nog lopende zaken. Die vordering zal waarschijnlijk in september worden ingediend.

Zie het nieuwsbericht op de site van de Hoge Raad van 21-07-2022: PG bij de Hoge Raad voornemens cassatie in het belang der wet in te stellen over beëdiging raadsheren hof ‘s-Hertogenbosch

Wanneer is definitief duidelijk of de zaken over moeten?

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad op de vordering van de Procureur-Generaal zal beslissen. Dat zou nog maanden kunnen duren. Bovendien kunnen de zaken daarna nog aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden voorgelegd. Als de Hoge Raad zou vinden dat de zaken niet opnieuw berecht hoeven te worden, kan het Europese Hof alsnog beslissen dat de betreffende veroordeelden geen eerlijk proces hebben gehad. Dat betekent dat het nog jaren kan duren voordat definitief duidelijk is wat er met deze zaken moet gebeuren.

Zat ook op jouw zaak een niet goed beëdigde rechter?

De kwestie speelt alleen bij het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch. Is jouw zaak bij een ander hof behandeld (Amsterdam, Den Haag of Arnhem-Leeuwarden), dan is het dus sowieso niet aan de orde. Het hof in Den Bosch heeft geprobeerd alle betrokkenen per brief te informeren, meestal via hun advocaat. Maar soms heeft men geen (of niet de juiste) gegevens. Heb je geen brief gehad? Dan kunnen wij voor je informeren of het probleem toch in jouw zaak speelt en kan mogelijk alsnog een nieuwe berechting worden afgedwongen.

Belangrijk 1: stel cassatie in!

Is het arrest in jouw zaak gewezen door een niet goed beëdigde raadsheer en heb je nog geen beroep in cassatie ingesteld? Doe dat dan alsnog zo snel mogelijk! De termijn van veertien dagen is waarschijnlijk inmiddels verstreken, maar mogelijk neemt de Hoge Raad het cassatieberoep toch in behandeling omdat belangrijke informatie nu pas bekend is geworden. Dat maakt de termijnoverschrijding verschoonbaar.

Belangrijk 2: in cassatie klagen over onjuiste beëdiging!

Daarnaast is het belangrijk dat je cassatieadvocaat in de cassatieprocedure klaagt over de onjuiste beëdiging. Anders hoeft de Hoge Raad er niet naar te kijken en er niet over te beslissen. Zo houd je de deur naar een nieuwe berechting open. Je kunt ook niet klagen over de onjuiste eed / belofte bij het Europese Hof als je daarover bij de Nederlandse rechter nog niet hebt geklaagd.

Rechtsbijstand van in cassatie

Wil je bijstand in een cassatieprocedure? Cassatiespecialist Mr. Dirk Daamen is een zeer ervaren cassatieadvocaat in strafzaken (zie deze lijst met zaken waarin hij de cassatie-advocaat was) en kan je ook bijstaan in een cassatieberoep over de onjuiste beëdiging van rechters. Maar uiteraard bekijkt hij de gehele zaak, misschien zit er nog wel meer in waarover bij de Hoge Raad kan worden geklaagd!
Neem gerust vrijblijvend contact op met het kantoor. Wij helpen je graag verder!

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer