Arrest: Hoge Raad 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:418 Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Zaak Heringa. OM-cassatie gericht tegen o.v.a.r. ter zake van hulp bij zelfdoding door een niet-arts. Art. 294.2 Sr. HR stelt o.g.v. de wet en de wetsgeschiedenis voorop dat de wetgever een bijzonder stelsel van zorgvuldigheidseisen in het leven heeft geroepen dat ertoe…

In de eerste Bonjo-krant van 2017 staat een artikel van Hans Schepers. Hans schrijft over het adolescentenstrafrecht, dat in 2014 is ingevoerd. Hij legt uit wat het adolescentenstrafrecht inhoudt, wanneer het wordt toegepast en wat de verdediging kan doen zodat het wordt toegepast. Lees het artikel: J. Schepers, ‘Adolescentenstrafrecht biedt mogelijkheid tot maatwerk’, DeBonjo 2017,…

© 2017-2019 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer