Dirk Daamen heeft onder andere ervaring in het voeren van de hieronder genoemde strafrechtelijke procedures.
Krijg je te maken met zo’n procedure? Hij kan je bijstaan!

REGULIERE STRAFZAKEN

Kantonrechter, politierechter en meervoudige kamer bij de rechtbank
Hoger beroep bij het gerechtshof
Cassatie bij de Hoge Raad
Het kantoor staat ook minderjarigen bij die voor de strafrechter worden gedaagd.

In deze procedures kan het gaan om uiteenlopende verdenkingen, bijvoorbeeld:

 • Deelname aan een criminele organisatie
 • Geweldsdelicten (levensdelicten, mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling)
 • Zedendelicten (verkrachting, ontucht)
 • Vermogensdelicten (diefstal, heling, afpersing, verduistering, oplichting, witwassen)
 • Fraude (oplichting, valsheid in geschrift, valse reisdocumenten, skimming, uitkeringsfraude, faillissementsfraude)
 • Cybercrime
 • Mensensmokkel
 • Mensenhandel, vrijheidsberoving, gijzeling
 • Bedreiging, smaad, laster, belaging (stalking)
 • Drugsdelicten (invoer en uitvoer van harddrugs, hennepkwekerij)
 • Overtreding van de Wet Wapens en Munitie
 • Fiscale delicten
 • Economische delicten
 • Verkeersdelicten
 • Militair strafrecht

VOORARREST

 • Voorgeleiding rechter-commissaris (aanhouding, inverzekeringstelling, bewaring)
 • Raadkamer gevangenhouding (rechtbank en hof)
 • Verzoek opheffing en/of schorsing voorlopige hechtenis
 • Bezwaarschift tegen opgelegde beperkingen

BIJZONDERE PROCEDURES EN PROCESINCIDENTEN

 • Bezwaarschrift tegen onthouding van processtukken
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave inbeslaggenomen goederen
 • Klaagschrift tegen weigering tot teruggave ingevorderd rijbewijs
 • Verzoek om sepot
 • Verzet tegen strafbeschikking
 • Ontnemingsprocedures (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel)
 • Verzoek om schadevergoeding na vrijspraak
 • Bezwaarschrift tegen opname DNA-profiel in de DNA-databank
 • Vordering tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf
 • Bezwaarschrift tegen omzetting taakstraf in hechtenis
 • Herziening
 • Gratie

INTERNATIONAAL STRAFRECHT

 • Uitlevering
 • Overlevering (uitlevering binnen Europa)
 • WOTS (omzetting door de rechter van een in het buitenland opgelegde gevangenisstraf, waarna deze in Nederland kan worden uitgezeten)
 • Verlof tot afgifte bewijsmateriaal aan buitenlandse autoriteiten

PENITENTIAIR RECHT

Klachten over de behandeling in een penitentiaire inrichting, bijvoorbeeld over plaatsing en selectie, disciplinaire straffen en verlof