Cassatiezaak aanmelden

Wil je graag bijstand van mr. Dirk Daamen in je cassatieprocedure? Meld je zaak dan aan door het onderstaande formulier zoveel mogelijk in te vullen. Hoe meer informatie je invult, hoe beter en sneller we je kunnen helpen. Niet alles zal bekend of van toepassing zijn, laat die velden gerust leeg!

  De cliënt

  Ik meld deze zaak aan voor:

  De zaak

  Het arrest is gewezen door:

  Datum arrest:

  Voeg hier het arrest toe (als goed leesbaar pdf-bestand van max. 2 Mb:

  Cassatieberoep is al ingesteld:

  Ik heb al een brief van de Hoge Raad ontvangen met de mededeling dat de stukken van het geding ter griffie van de Hoge Raad zijn ontvangen en dat een advocaat binnen zestig dagen een schriftuur moet indienen:

  Datum ontvangst van de brief:

  Betaling

  Zit je in detentie of blijven je inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen, dan kan mr. Daamen je bijstaan op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat. Mogelijk moet je zelf wel een eenmalige eigen bijdrage betalen (dit geldt niet voor verdachten in detentie). Klik hier voor meer info over de verschillende betalingsopties.

  Wil je een toevoeging laten aanvragen, dan hebben we ook de volgende gegevens nodig:

  Leefsituatie (gebruik de shift-toets om meer opties te selecteren):

  Bij de rechtbank (dus in eerste aanleg) is de zaak behandeld door de

  De volgende situatie(s) is/zijn nog van toepassing (gebruik de shift-toets om meer opties te selecteren):

  Cassatiezaak aanmelden