Dirk Daamen heeft onder meer in de procedures die hebben geleid tot onderstaande gepubliceerde uitspraken als raadsman opgetreden. Dit zijn lang niet alle procedures waarin mr. Daamen rechtsbijstand heeft verleend: klik hier voor een overzicht van de diverse procedures waarin hij ervaring heeft.

Rechtbanken

Gerechtshoven

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • RSJ 5 juli 2021, 20/16544/GM (verkeerde medicatie verstrekt)
 • RSJ 26 februari 2021, R-20/7386/GB (afwijzing penitentiair programma)
 • RSJ 17 december 2020, R-20/7899/TA (afwijzing uitbreiding bezoekmogelijkheden partner)
 • RSJ 12 november 2020, S-20/4708/SGA (plaatsing in meerpersoonscel, MPC)
 • RSJ 2020, R-19/3687/GA (disciplinaire straf wegens bedreigen externe leverancier)
 • RSJ 31 juli 2020, S-20/4060/SGA (schorsing disciplinaire straf)
 • RSJ 15 juni 2020, R-20/6143/TA (toezicht op bezoek in tbs-kliniek)
 • RSJ 27 maart 2020, S-20/3318/SGA (disciplinaire straf contrabande, schorsingsverzoek toegewezen)
 • RSJ 31 januari 2020, S-20/2933/SGB (overplaatsing, schorsingsverzoek toegewezen)
 • RSJ 27 december 2019, R-19/3063/GA (gemiste sportmomenten, beroep gegrond)
 • RSJ 25 november 2019, R-19/3133/GA (degradatie, beroep gegrond)
 • RSJ 29 oktober 2019, R-19/3369/GA (ongeoorloofde bezit televisie)
 • RSJ 30 september 2019, R-19/2499/GA (weigering promotie na weigering verdiepingsonderzoek, beroep gegrond)
 • RSJ 16 mei 2019, R-19/2883/GA (inkorting verlof na toekenning)
 • RSJ 16 mei 2019, R-19/2934/GA (aanvraag verlof & ZBBI)
 • RSJ 26 februari 2019, S-19/1167/SGA (degradatiebeslissing, schorsingsverzoek)
 • RSJ 25 januari 2019, S-19/1022/SGA (interne overplaatsing, schorsingsverzoek toegewezen)
 • RSJ 12 juli 2018, 18/0490/GA & 18/0491/GA (klachten over screening telefooncontacten, ordemaatregelen en cameratoezicht)
 • RSJ 23 februari 2018, 18/397/SGA (schorsing disciplinaire straf na weigering meerpersoonscel)
 • RSJ 21 november 2017, 17/3844/SGA (cameratoezicht zonder advies gedragskundige, schorsingsverzoek)
 • RSJ 20 juli 2017, 17/1070/GM (verstrekking medicijn ten onrechte doorgedoseerd, door gemaakte fout gezondheidsrisico’s, beroep gegrond)
 • RSJ 20 juni 2017, 17/1046/GB (voorwaarden geschonden, beëindiging extramurale fase en plaatsing in de ISD)
 • RSJ 24 augustus 2016, 16/1188/TA (noodzaak voortduring ordemaatregel afzondering voldoende onderbouwd; beklagcommissie: anders)
 • RSJ 27 juni 2016, 16/1267/GB (deelname penitentiair programma na overtreding verlofvoorwaarden)
 • RSJ 4 mei 2016, 16/1037/GV (gevolgen voor verlof langdurige onttrekking aan detentie)
 • RSJ 12 februari 2016, 15/3933/GA (verlof na weigering deelname recidiverisisco verminderende activiteiten)
 • RSJ 30 november 2015, 15/2048/GA (vier gegronde klachten leiden tot hoge tegemoetkoming)
 • RSJ 14 oktober 2015, 15/2498/GB (overplaatsing naar afdeling beheers problematische gedetineerden na bedreiging van personeel)
 • RSJ 5 oktober 2015, 15/1774/GA (zorgplicht van directeur voor gedetineerde met epilepsie)
 • RSJ 9 januari 2015, 14/3596/GA (koelkast op cel, onvoldoende gemotiveerde beslissing leidt tot gegronde klacht)
 • RSJ 27 november 2014, 14/1389/TA (doorbetaling arbeidsloon bij ziekte van ter beschikking gestelden)
 • RSJ 20 november 2014, 14/3613/GA (gegronde klacht over plaatsing op lijst voor gedetineerden met vlucht en of maatschappelijk risico)
 • RSJ 7 augustus 2014, 14/1388/TA (computerbeleid in tbs-kliniek)
 • RSJ 15 juli 2014, 14/0988/GA (klacht onvoldoende mogelijkheden voor persoonlijke verzorging gegrond)
 • RSJ 1 mei 2014, 14/0146/GA (gegrond beroep tegen opgelegde disciplinaire straf)
 • RSJ 1 mei 2014, 13/4284/GA (gegronde klacht over onterecht visiteren van gedetineerde)
 • RSJ 20 november 2013, 13/2946/GA (toegang tot bepaalde websites i.h.k.v. voorbereiding van een rechtszaak, klacht gegrond)
 • RSJ 16 juli 2013, 13/1533/GB (overplaatsing door gedrag van gedetineerde)
 • RSJ 4 februari 2013, 12/3554/GA (gegronde klacht – geen sprake van opsparen van medicatie)
 • RSJ 8 januari 2007, 06/2052/GA en 06/2053/GA (klacht over te klein oppervlakte van celraam leidt tot gegrondverklaring)
 • RSJ 6 oktober 2006, 06/1541/GM (beoordeling medische noodzaak tot gesprekken met psychiater)