Raadsheren Gerechtshof Den Bosch onjuist beëdigd, honderden zaken mogelijk opnieuw berecht Raadsheren bij het Gerechtshof Den Bosch zijn onjuist beëdigd, bleek onlangs. Dit biedt mogelijkheden voor cassatie. Wil je weten of ook in jouw zaak een nieuwe berechting mogelijk is? Neem direct contact met ons op, bel 043-2041003! Rechters niet goed beëdigd: verkeerde eed gebruikt…

Nieuw: de CassatieCast Strafrecht: de wekelijkse podcast van cassatiespecialist Daamen over de nieuwe strafrechtelijke arresten van de Hoge Raad

Beroep instellen of intrekken per mail: Hoge Raad coulant Je kunt rechtsmiddelen als hoger beroep of cassatie instellen (of juist weer intrekken) per e-mail. Er moet dan een ondertekende volmacht worden gestuurd naar de griffie van de rechtbank of het gerechtshof. Die maakt dan een akte op van het instellen of de intrekking. Maar wat…

Vandaag heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de Nederlandse staat in maar liefst drie zaken veroordeeld omdat de toepassing van de voorlopige hechtenis niet voldoet aan de eisen van artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Betekent dit dat de praktijk van het voorarrest in Nederland op de schop moet?

Herstelbeslissingen: wat te doen tegen een herstelvonnis of herstelarrest? Als de rechtbank of het hof ontdekt dat er een fout zit in het vonnis of arrest, kan dit soms met een herstelbeslissing worden gerepareerd. Maar wat nu als je het niet eens bent met die correctie en je daar pas achter komt als de termijn…

Voorhanden hebben wapen: betekenis verduidelijkt door Hoge Raad Het voorhanden hebben van een wapen is strafbaar op grond van de Wet Wapens en Munitie. Maar in welke gevallen heb je een wapen voorhanden? De Hoge Raad heeft de betekenis van dit begrip uitgelegd in drie arresten van 31 maart 2020. Daaruit blijkt dat al snel…

Bezwaar Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden: minderjarigheid telt mee bij beoordeling Als de rechter een bezwaarschrift tegen de opslag van het DNA-profiel van een veroordeelde in de DNA databank moet beoordelen, is de minderjarigheid van de veroordeelde van belang. De Hoge Raad heeft hier in een uitspraak van gisteren duidelijkheid over gegeven, naar aanleiding van een…

Cassatie in het belang der wet Wordt in een (straf)zaak geen regulier cassatieberoep ingesteld (omdat dat wettelijk niet mogelijk is of omdat de partijen dat niet willen), dan kan de Hoge Raad niet oordelen over in die zaak door een lagere rechter beoordeelde rechtsvragen. Toch kan beantwoording van een bepaalde rechtsvraag door de Hoge Raad…

Hoge Raad vereenvoudigt taalgebruik De Hoge Raad werkt al zo’n anderhalf jaar aan het project ‘Helder Recht’. Dit project is gericht op heldere, begrijpelijke en goed leesbare uitspraken. De Hoge Raad vindt het belangrijk dat ook mensen die geen rechten hebben gestudeerd de arresten (uitspraken) van de Hoge Raad kunnen begrijpen en wil het taalgebruik…

EHRM oordeelt over Selectie aan de Poort door de Hoge Raad Selectie aan de Poort: sinds enkele jaren kan de Hoge Raad beroepen in cassatie aan het begin van de procedure niet-ontvankelijk verklaren. Dat kan als de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen. De wet noemt hiervoor twee redenen. De eerste is klaarblijkelijk onvoldoende…

Cassatie: advocaat verplicht bij de Hoge Raad Je hebt cassatieberoep ingesteld tegen een arrest van het hof in je strafzaak en wilt bij de Hoge Raad jezelf verdedigen, zoals je dat bij de rechtbank en het hof ook hebt gedaan. Mag dat? Nee: in cassatie is een advocaat verplicht! Cassatiespecialist Dirk Daamen legt uit hoe het…

Wraking: Hoge Raad vult regels voor de wrakingsprocedure aan Wraking van de rechter in het strafrecht is al enkele jaren een ‘hot item’. Rechters vinden het aantal verzoeken te hoog en zien veel gevallen van misbruik van de wrakingsregeling. De Hoge Raad heeft gisteren in twee arresten de grenzen van wraking verduidelijkt. Kun je ook…

Wat is zwaar lichamelijk letsel? De Hoge Raad zet in een arrest van begin deze maand de betekenis van ‘zwaar lichamelijk letsel’ centraal. Omdat er letsel in alle soorten en maten is, is het lastig de grens in een algemene regel te vatten. Er is dan ook wisselende jurisprudentie over zwaar lichamelijk letsel. De Hoge…

Termijn instellen cassatie beroep in strafzaken Binnen welke termijn moet je beroep in cassatie aantekenen bij de Hoge Raad, in het strafrecht? In de regel is de cassatietermijn in strafzaken veertien dagen na de uitspraak van het hof. Maar er zijn uitzonderingen. Advocaat en Cassatie Specialist Dirk Daamen legt uit wanneer en hoe je cassatie…

In een arrest van vorige week gaat de Hoge Raad in op het begrip ‘voorwaardelijk opzet’. Daarin lijkt hij de reikwijdte van dit begrip groter te maken. Voor wat betreft de aanmerkelijkheid van de bewust te aanvaarden kans lijkt met weinig genoegen te worden genomen. Arrest uitleg Voorwaardelijk Opzet: Hoge Raad 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:718…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer