RECHTSGEBIEDEN:

  • Strafrecht, waaronder:
    • Cassatie in strafzaken
    • Jeugdstrafrecht
  • Penitentiair recht

GEBOREN:

Deurne, 1981

BEËDIGD:

2007

KANTOOR OPGERICHT:

2012


Dirk Daamen is strafrechtspecialist. Binnen het strafrecht heeft hij zich gespecialiseerd in cassatieprocedures. Hij doet zaken in heel Nederland.

Werkervaring

Tijdens en na zijn studie werkte Dirk als juridisch medewerker voor diverse strafpleiters in Maastricht. Bij het bekende kantoor Moszkowicz Advocaten werd hij in 2007 als advocaat beëdigd. Daarna werkte hij een kleine vijf jaar bij Moszkowicz.

Dirk hield zich al die tijd uitsluitend bezig met strafzaken, waaronder complexe, geruchtmakende en mega-strafzaken. Klik hier voor een overzicht van de diverse procedures waarin hij ervaring opdeed en hier voor een overzicht van gepubliceerde uitspraken.

Opleiding & Specialisatie

Dirk Daamen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en studeerde af in de richtingen strafrecht en Europese recht- en taalstudies. Hij studeerde ook een jaar in Italië. In 2015 voltooide hij de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut, waardoor hij zich strafrecht specialist mag noemen. Meer hierover lees je op de pagina Opleiding.

Dirk heeft in het rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten de rechtsgebieden Strafrecht en Cassatie geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA per geregistreerd rechtsgebied tien opleidingspunten te behalen.

Lidmaatschappen

Mr. Daamen is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en de Maastrichtse Criminalisten Club. Hij is ook één van de kartrekkers van de Werkgroep Strafrecht, verbonden aan de Jonge Balie Maastricht. Deze werkgroep komt maandelijks bijeen om de laatste ontwikkelingen in het strafrecht te bespreken. Omdat hij ook rechtsbijstand verleent aan veroordeelden die een levenslange gevangenisstraf ondergaan, heeft Dirk zich aangesloten bij het Forum Levenslang.

Uitspraken

Klik hier voor een overzicht van gepubliceerde uitspraken van mr. H.M.W. Daamen.

Publicaties

Naast zijn werk als advocaat publiceert Dirk ook regelmatig in wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Zie de pagina Publicaties.


Media

Hier vind je een overzicht van zaken van mr. Daamen die in de media zijn geweest.

Talen

Dankzij zijn fascinatie voor talen spreekt Dirk Engels, Italiaans, Spaans, Duits en Frans. Daarnaast spreekt hij na meer dan vijftien jaar in het zuiden ook een aardig woordje Mestreechs.

NEEM CONTACT OP