Iedere advocaat behandelt zaken op zijn eigen manier. Dirk Daamen in cassatieprocedures als volgt te werk. Overweeg je in cassatie te gaan of heb je al een cassatiezaak lopen? Bel of mail ons vrijblijvend voor meer info!

Informeren van de cliënt

Wij houden de cliënt tijdens de procedure zoveel mogelijk op de hoogte. De advocaat bepaalt de strategie in overleg met de cliënt en de cliënt krijgt van de opgestelde processtukken een kopie.

Cassatieberoep doorzetten of (deels) intrekken?

Zo spoedig mogelijk krijgt de cliënt een advies over het wel of niet doorzetten van het cassatieberoep. Een volledig advies is pas mogelijk als alle stukken beschikbaar zijn, maar soms kunnen we daar niet op wachten, bijvoorbeeld als de cliënt in voorarrest verblijft of als de cliënt zo spoedig mogelijk een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig heeft.

Ook kan het goed zijn het cassatieberoep te beperken, door het deels in te trekken. Op die manier kan bijvoorbeeld een vrijspraak van een deel van de tenlastelegging worden veiliggesteld. Moet de zaak dan van de Hoge Raad opnieuw worden berecht, dan kan de cliënt dáárvoor in elk geval niet worden veroordeeld.

Stukken controleren

Als een snel verloop van de procedure voor de cliënt belangrijk is, proberen we te bespoedigen dat het dossier naar de Hoge Raad wordt gestuurd. Helaas kunnen wij hier maar beperkt invloed op uitoefenen.

Zodra we het dossier van de Hoge Raad hebben ontvangen, controleren we of dit volledig is. Regelmatig zijn de stukken niet compleet en dan vragen we om aanvulling.

Wetboek strafrecht

Checklist

Als de stukken compleet zijn, wordt aan de hand van een uitgebreide checklist gecontroleerd of de uitspraak waartegen cassatie is ingesteld aan alle eisen voldoet en of de procedure volgens de regels is verlopen. Dat laatste moet blijken uit het proces-verbaal van de zitting.

Maatwerk

Naast de formele punten waarop wij standaard controleren, is de cassatieprocedure vooral ook maatwerk: geen twee strafzaken zijn hetzelfde! Aan de hand van het soort zaak en van de verweren die voorafgaand aan de cassatieprocedure zijn gevoerd, kijken we of er middelen met kans van slagen kunnen worden geformuleerd.