Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als je onze hulp wenst. Wij informeren je graag over de kosten. Daarbij zullen we kijken naar de hieronder genoemde mogelijkheden. Wij bevestigen de betaalafspraken schriftelijk en proberen vooraf de kosten in te schatten. Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarin staat onder andere dat er vooraf betaald moet worden.

Uurtarief

Je betaalt per gewerkt uur. Het uurtarief hangt o.a. af van het soort zaak (is bijv. specialistische kennis vereist?) en de ervaring van de advocaat die je zaak gaat doen. Voor spoedeisende werkzaamheden kan een toeslag worden berekend. We brengen elke 6 minuten in rekening. Over het afgesproken uurtarief betaal je 6 % kantoorkosten en BTW. Eventuele gemaakte reizen en verschotten (bijv. voorgeschoten griffierecht) worden ook in rekening gebracht.

Vast honorarium

Op basis van de geschatte werkzaamheden spreken we een vaste prijs af. We spreken ook een maximaal aantal uren af dat voor dit bedrag wordt gewerkt, voor als de zaak toch (veel) tijdrovender wordt dan verwacht. Ook bij deze variant betaal je kantoorkosten en BTW, reiskosten en verschotten.

Rechtsbijstandsverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan vergoedt je verzekeraar misschien onze werkzaamheden. Indien uw verzekering hiervoor dekking geeft en voor de juridische kwestie waarin u zich bevindt de bijstand van een advocaat noodzakelijk is, heb je in principe zogenaamde vrije advocaten keuze: je mag zelf je advocaat kiezen. Of het probleem onder de dekking valt, kun je vinden in je polis. Kom je er niet uit? Informeer dan bij je rechtsbijstandverzekeraar. Wij hebben geen vaste afspraken met verzekeraars en nemen contact op met je verzekeraar om werkafspraken te maken.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (“pro deo”)


Zit je in detentie of blijven je inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen, dan kunnen wij voor je optreden op basis van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat. Mogelijk moet je zelf wel een eenmalige eigen bijdrage betalen (dit geldt niet voor verdachten in voorlopige hechtenis en minderjarige verdachten). Meer informatie vindt je op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.