Arrest: Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 (Overzichtsarrest motivering verzoeken tot oproepen en horen van getuigen) Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Overzichtsarrest m.b.t. motivering van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen i.h.l.v. rechtspraak van het EHRM. Voorafgaande beschouwingen over hoe de eisen die in de rechtspraak van de HR worden gesteld aan…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer