Arrest: Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015 (Overzichtsarrest motivering verzoeken tot oproepen en horen van getuigen) Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Overzichtsarrest m.b.t. motivering van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen i.h.l.v. rechtspraak van het EHRM. Voorafgaande beschouwingen over hoe de eisen die in de rechtspraak van de HR worden gesteld aan…

Arrest: Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1226 (witwassen, vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel, strafvermindering) In deze zaak waren Dirk Daamen en Ruben Kool de cassatie-advocaten. Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Witwassen, art. 420bis Sr. Het middel doet een beroep op de rechtspraak van de HR over in het bijzonder de kwalificeerbaarheid als witwassen van het “verwerven”…

Hans Schepers en Dirk Daamen staan de verdachte bij, Hans in de civiele zaak en Dirk in de strafzaak. “Een 73-jarige man uit Gaanderen, die eerder tot acht maanden cel werd veroordeeld vanwege het in september vorig jaar gooien van zoutzuur over een man in Terborg, heeft nu ook een contact- en straatverbod opgelegd gekregen door de rechter.     …

© 2017-2019 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer