Voorhanden hebben wapen: betekenis verduidelijkt door Hoge Raad Het voorhanden hebben van een wapen is strafbaar op grond van de Wet Wapens en Munitie. Maar in welke gevallen heb je een wapen voorhanden? De Hoge Raad heeft de betekenis van dit begrip uitgelegd in drie arresten van 31 maart 2020. Daaruit blijkt dat al snel…

Bezwaar Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden: minderjarigheid telt mee bij beoordeling Als de rechter een bezwaarschrift tegen de opslag van het DNA-profiel van een veroordeelde in de DNA databank moet beoordelen, is de minderjarigheid van de veroordeelde van belang. De Hoge Raad heeft hier in een uitspraak van gisteren duidelijkheid over gegeven, naar aanleiding van een…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer