Cassatie in het belang der wet Wordt in een (straf)zaak geen regulier cassatieberoep ingesteld (omdat dat wettelijk niet mogelijk is of omdat de partijen dat niet willen), dan kan de Hoge Raad niet oordelen over in die zaak door een lagere rechter beoordeelde rechtsvragen. Toch kan beantwoording van een bepaalde rechtsvraag door de Hoge Raad…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer