Van Daamen, advocaten. is nu ook een profiel aangemaakt op LinkedIn. Bekijk het profiel hier: http://www.linkedin.com/company/daamen-advocaten..

Één van de verdachten wordt bijgestaan door Dirk Daamen De politie in Zuid-Limburg heeft veertien arrestaties verricht in een onderzoek naar tientallen misdrijven. Die werden voornamelijk vorig jaar gepleegd in Limburg en over de grens in Duitsland en België. Het ging om autodiefstal, inbraak, ramkraken, heling en witwassen. Er zijn achttien panden doorzocht in Heerlen…

Arrest: Hoge Raad 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842 (overzichtsarrest eenvoudig witwassen) Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Overzichtsarrest witwassen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet aanpassing witwasregeling m.i.v. 1 januari 2017 waarbij art. 420bis.1 Sr (“eenvoudig witwassen“) en art. 420quater.1 Sr (“eenvoudig schuldwitwassen”) worden ingevoerd. De art. 420bis, eerste lid, Sr en 420quater, eerste lid, Sr…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer