Arrest: Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2773 (verkorte bewijsmotivering bekennende verdachte) Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Art. 359.3 Sv. Bekennende verdachte? Roekeloos rijden. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:960. Het Hof heeft volstaan met een opgave van de b.m. als bedoeld in art. 359.3 Sv. Nu de verklaring van verdachte niet alle onderdelen betreft van het bewezenverklaarde,…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer