Vanaf deze maand gaat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg niet-ontvankelijkheidsbeslissingen van een (korte) toelichting voorzien. De oude werkwijze Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) werd rond 2010 overstelpt met klachten uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Veel klachten die bij het…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer