Arrest: Hoge Raad 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:418 Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Zaak Heringa. OM-cassatie gericht tegen o.v.a.r. ter zake van hulp bij zelfdoding door een niet-arts. Art. 294.2 Sr. HR stelt o.g.v. de wet en de wetsgeschiedenis voorop dat de wetgever een bijzonder stelsel van zorgvuldigheidseisen in het leven heeft geroepen dat ertoe…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer