In een zaak tegen een cliënte van Dirk Daamen heeft het gerechtshof in Den Bosch onlangs een mooie beschikking over de voorlopige hechtenis gegeven. De uitkomst was niet zo mooi, want cliënte werd in voorarrest gehouden. Maar de manier waarop de beslissing is toegelicht is een mooie stap vooruit. Kritiek op korte zittingen en beslissingen…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer