Logo Rechtspraak

In een zaak tegen een cliënte van Dirk Daamen heeft het gerechtshof in Den Bosch onlangs een mooie beschikking over de voorlopige hechtenis gegeven. De uitkomst was niet zo mooi, want cliënte werd in voorarrest gehouden. Maar de manier waarop de beslissing is toegelicht is een mooie stap vooruit.

Kritiek op korte zittingen en beslissingen over voorarrest

Al jaren wordt er (vooral door advocaten) geklaagd dat rechters de beslissingen over de voorlopige hechtenis niet of nauwelijks motiveren. Als de officier van justitie de rechter vraagt een verdachte voor 90 dagen gevangen te houden, past de beslissing op die vordering vaak op één kantje, hooguit twee. Ook de zittingen over voorlopige hechtenis worden vaak erg kort gehouden. Als de rechter de advocaat vijf minuten gunt voor zijn pleidooi is het al veel. Gek eigenlijk, want het gaat hier wel om maanden cel! Op een zitting van de politierechter waar een boete of een lichte taakstraf op het spel staat krijg je ruim de tijd voor de verdediging, maar de beslissingen over voorarrest mogen dus nauwelijks tijd kosten. Ook is er veel kritiek op de mate waarin de voorlopige hechtenis wordt toegepast. Nederland hoort bij de koplopers als het gaat om het aantal mensen dat in voorarrest wordt gehouden.

Nieuwe aanpak Den Bosch

De raadsheren bij het Hof in Den Bosch hebben zich gevoelig getoond voor deze kritiek. In twee beschikkingen van 18 mei 2017 heeft het hof laten zien dat het ook anders kan. In de zitting van ‘onze’ cliënte kreeg Dirk al meer dan anders de tijd om de verweren naar voren te brengen. De raadsheren stelden zich ook actief op tijdens deze zitting. De beschikking die de volgende dag volgde telt vier pagina’s. Eerst legt het hof uit waar de zaak over gaat. Dan wordt het toetsingskader toegelicht en vervolgens bespreekt het hof best uitgebreid de verdenking, de gronden en de gevoerde verweren. Hoewel de uitspraak negatief was voor cliënte (haar beroep werd afgewezen), weten we nu wel waarom het hof vindt dat ze haar proces niet in vrijheid mag afwachten. Hopelijk gaat het hof op deze voet verder!

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer