Deze week heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad het verslag gepresenteerd van een nieuw onderzoek naar de oplegging van strafbeschikkingen door het Openbaar Ministerie. Opnieuw zijn de resultaten zorgelijk. Maar aan de andere kant blijkt ook dat verzet instellen tegen een strafbeschikking kan lonen! Onderzoek 2014 Uit eerder onderzoek van de procureur-generaal was al…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer