Vrouwe Justitia Handboeien

Deze week heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad het verslag gepresenteerd van een nieuw onderzoek naar de oplegging van strafbeschikkingen door het Openbaar Ministerie. Opnieuw zijn de resultaten zorgelijk. Maar aan de andere kant blijkt ook dat verzet instellen tegen een strafbeschikking kan lonen!

Onderzoek 2014

Uit eerder onderzoek van de procureur-generaal was al gebleken dat er door het OM ernstige fouten worden gemaakt als het gaat om de strafbeschikking. Zo werden er vaak strafbeschikkingen opgelegd terwijl er onvoldoende bewijs was.

Nieuw onderzoek

Uit het nieuwe onderzoek van de PG blijkt dat in 75 procent van de zaken waarin verzet is ingesteld tegen een OM-strafbeschikking de redelijke termijn van twee jaar wordt overschreden. Veel zaken waarin verzet is ingesteld worden dan ook geseponeerd door de lange doorlooptijden. Ook legt de rechter vaak lagere straffen op, mede vanwege de lange duur van de zaken, maar ook omdat hogere straffen worden opgelegd dan rechters gewoonlijk doen.

Verzet kan lonen!

Heb je een strafbeschikking ontvangen, dan kan het dus goed zijn verzet in te stellen. Dat is een soort hoger beroep tegen de strafbeschikking. Als de verdachte verzet instelt, controleert de rechter of de strafbeschikking terecht is opgelegd. De rechter kan dan bijvoorbeeld oordelen dat de strafbeschikking helemaal onterecht is opgelegd omdat er te weinig bewijs is. Hij kan ook een lagere straf opleggen.

Bijstand van een advocaat

Onze advocaten kunnen je bijstaan in de verzet procedure, in het hele land en ook pro deo.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer