Gevangenis, binnenkant

‘Gevangene komt niet langer vrij op twee derde van de straf’

Gevangenen komen vanaf deze week niet meer vrij nadat zij twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Dirk Daamen werkte mee aan een artikel in Dagblad Trouw over de Wet Straffen en Beschermen, die deze week (deels) in werking is getreden en de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI) maximeert op twee jaar.

Enkele passages uit het artikel:

“De nieuwe wet kan het effect hebben dat rechters minder zwaar gaan straffen, denkt Dirk Daamen, strafrechtadvocaat in Maastricht. “De rechter gaat er vanuit dat mensen twee derde van de tijd uitzitten. Dat is de netto straf. Ik verwacht dat rechters dat in hun hoofd hebben zitten. Dat kan betekenen dat straffen voor zwaardere zaken als moord iets lager zullen uitvallen zodat netto de balans gelijk blijft.”

“Dit is het zoveelste wetsvoorstel om straffen zwaarder te maken”, zegt Daamen. “Politiek scoort het beter om voor slachtoffers op te komen dan te zeggen dat gedetineerden ook rechten hebben. Terwijl ik me afvraag of binnen de samenleving echt een breedgedragen gevoel is dat straffen te licht zijn. Als mensen meer weten over een specifieke zaak, blijkt uit onderzoek dat de straffen die mensen geven dicht bij de straffen van de rechters liggen.”

Bron: ‘Gevangene komt niet langer vrij op twee derde van de straf’,
trouw.nl 2 juli 2021

Download het artikel als pdf

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer