Arrest: Hoge Raad 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1121 (ontbrekende pleitnota) Hieronder staat eerst de essentie van de zaak volgens de Hoge Raad zelf. Daarna geef ik een beschrijving van de zaak en mijn commentaar op de uitspraak. Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl: “Ontbrekende pleitnota. Middel over verwerping uos’en. Op grond van de bij het Hof…

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer