Hoge Raad, Den Haag
In deze megazaak over toeslagfraude met nep-tweelingen en sealbagfraude staat Dirk Daamen 3 van de 6 verdachten bij die in cassatie zijn gegaan. Van één van zijn cliënten moet het hof de zaak deels opnieuw doen.

Veroordelingen grootschalige toeslagfraude met nep-tweelingen en sealbagfraude blijven grotendeels in stand

“De veroordelingen van vijf verdachten wegens hun betrokkenheid bij een grootschalige toeslagfraude met niet-bestaande tweelingen en sealbagfraude blijven in stand. Alleen de zaak tegen een 37-jarige vrouw moet op één punt over. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

Volgens de bewezenverklaring van rechtbank en gerechtshof maakten de verdachten deel uit van een criminele organisatie die werd geleid door twee broers. Deze organisatie hield zich bezig met sealbagfraude en toeslagfraude met niet-bestaande tweelingen. Bij deze laatstgenoemde fraude werd met het doen van valse geboorteaangiften van tweelingen een BSN-nummer verkregen. Dat BSN-nummer werd vervolgens gebruikt om toeslagen aan te vragen zoals kinderopvangtoeslag. Met de opbrengst werd vervolgens sealbagfraude gepleegd. Het totale fraudebedrag liep in de miljoenen.

De twee broers werden veroordeeld tot de hoogste straffen: 4,5 en 3 jaar cel. De 37-jarige vrouw, echtgenote van een van de broers, kreeg een straf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk wegens het verlenen van hand- en spandiensten voor de organisatie. Ook de andere drie verdachten werden veroordeeld. Alle verdachten stelden beroep in cassatie in.

In de zaken tegen vijf verdachten, waaronder de zaken tegen de twee broers, is geen grond voor vernietiging van de uitspraak. De veroordelingen zijn daarmee definitief.

In de zaak van de vrouw richt één van de cassatiemiddelen zich tegen de bewezenverklaring van het opzettelijk gebruik maken van een vervalst uittreksel van de Kamer van Koophandel. De Hoge Raad oordeelt dat de bewezenverklaring van dit feit niet kan worden afgeleid uit het gebruikte bewijs en vernietigt de uitspraak op dit punt. De overige cassatieklachten geven geen aanleiding tot vernietiging van de uitspraak.

De Hoge Raad wijst deze zaak terug naar het hof voor een nieuwe berechting op het punt van de valsheid in geschrift en de strafoplegging.”

Heb je een lopende cassatieprocedure, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich daarin specialiseert. Ben je verwikkeld in een cassatieprocedure? Of wil je advies over je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer