Onze medewerkster Dinah Broux heeft haar eerste publicatie het levenslicht doen zien. In de nieuwste editie van het Tijdschrift Strafblad staat een artikel van haar hand.

Zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel

Het heeft de titel “De (on)veiligheid van de zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel”. Op dit onderwerp studeerde zij eerder dit jaar af aan de Universiteit Maastricht.

De Wet Langdurig toezicht, die op 24 november 2015 door de Eerste Kamer is aangenomen, zorgt er onder andere voor
dat de zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel wordt ingevoerd in het Wetboek van
Strafrecht. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het recidivecijfer daalt en de maatschappelijke veiligheid vergroot. In
haar bijdrage neemt Dinah de regelgeving omtrent de zelfstandige maatregel onder de loep en beargumenteert zij
waarom het kwestieus is of voornoemde doelen middels deze maatregel kunnen worden bereikt.

Lees haar bijdrage hier:
D. Broux, ‘De (on)veiligheid van de zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel’, Strafblad 2017, 35.

 

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer