Artikel Panorama over Gratieverzoek Levenslanggestrafte Juan N

In de nieuwste Panorama een artikel van misdaadjournalist Bjorn Thimister over het gratieverzoek van Juan N. Dirk Daamen heeft deze week voor hem een gratieverzoek ingediend.

Een fragment:

“Volgens advocaat Daamen vindt zijn cliënt dat hij alsnog vrijgelaten kan of moet worden. Hij beroept zich daarbij op een aantal gronden. “Onder andere dat de hedendaagse wijze van tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in strijd is met de Europese rechten van de mens.” En dan is er nog de recente jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin zwaardere eisen worden gesteld aan het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ bij moord, legt de advocaat uit.

“Daarnaast beroept mijn cliënt zich ook op een andere gratiegrond: aannemelijk is geworden dat met het levenslang opsluiten geen redelijk doel wordt gediend. In dat verband zijn de duur van de reeds ondergane detentie alsmede de leeftijd en gezondheidstoestand van mijn cliënt relevant. Mocht dit gratieverzoek overigens afgewezen worden, dan wil ik dat er een traject met Juan wordt gestart waardoor hij onder bepaalde voorwaarden over een paar jaar alsnog gratie kan krijgen. Daarop heeft hij volgens het Europese Hof in Straatsburg recht,” vervolgt de Maastrichtse advocaat.

Wanneer er een beslissing genomen zal worden over het ingediende gratieverzoek, is op dit moment nog niet bekend. Daamen: “Ik verwacht dat dit nog wel een tijdje zal duren. Het ministerie van Veiligheid en Justitie traineert de laatste jaren alles wat met gratie van levenslang gestraften te maken heeft. Een andere levenslang gestrafte die ik bijsta moest een jaar wachten op antwoord op een brief aan de staatssecretaris. In die brief was gevraagd wat hij moet doen om voor gratie in aanmerking te komen.”

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer