wiet, marihuana, hennep
Misdrijf of overtreding? In deze cassatieblog staat weer een arrest in een zaak uit onze eigen praktijk centraal. Het hof had het strafbare feit als een misdrijf bestraft, maar had het als een overtreding moeten beschouwen. Voor de Hoge Raad is deze fout ernstig genoeg om de zaak opnieuw te laten behandelen door het hof.

In deze zaak was Dirk Daamen de cassatie-advocaat.

Arrest:

Hoge Raad 7 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2812 (misdrijf of overtreding?)

Samenvatting arrest van Rechtspraak.nl:

(Niet te volgen? Geen nood, het wordt hieronder in begrijpelijke taal uitgelegd!)
“Misdrijf of overtreding? HR herhaalt ECLI:NL:HR:AD2114: ex art. 11.6 Opiumwet zijn handelingen a.b.i. art. 11.2 Opiumwet, indien deze betrekking hebben op een hoeveelheid hennep van niet meer dan 30 gr., ook ingeval van opzet, niet als misdrijf strafbaar, maar worden zij bestreken door art. 11.1 Opiumwet. Het Hof heeft het bewezenverklaarde handelen gekwalificeerd als “opzettelijk handelen i.s.m. een in art. 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod” en verdachte te dier zake veroordeeld tot 16 dagen gevangenisstraf. Nu de bewezenverklaarde handeling betrekking heeft op een hoeveelheid hennep van niet meer dan 30 gr., levert deze ingevolge art. 11.6 Opiumwet een overtreding op van art. 11.1 Opiumwet. ’s Hofs oordeel dat het bewezenverklaarde handelen ex art. 11.2 Opiumwet strafbaar is als misdrijf, is niet juist. De HR verbetert kwalificatie en wijst terug wat betreft de strafoplegging.”
(bron: Rechtspraak.nl)

De zaak

Onze cliënt werd door het hof veroordeeld wegens het verkopen van een kleine hoeveelheid wiet in Venlo. Het hof vond dit een misdrijf en legde een gevangenisstraf van 16 dagen op.

Twee soorten delict: misdrijf en overtreding

In Nederland kennen we twee soorten strafbare feiten: misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn de zwaardere delicten, overtredingen zijn de wat kleinere vergrijpen. De wet kent belangrijke verschillen tussen deze categorieën. Zo verjaart een overtreding eerder. Een overtreding wordt in de regel berecht door de kantonrechter, een misdrijf door de politierechter of de meervoudige kamer. En voor een overtreding kan geen gevangenisstraf worden opgelegd (wel hechtenis).

De klacht

Bij hennep is het opzettelijk bezit een misdrijf, maar als het om een hoeveelheid van minder dan 30 gram gaat een overtreding. En onze cliënt had maar een gram of 8 bij zich! Maar het hof beschouwde het toch als een misdrijf, want het legde een gevangenisstraf op, geen hechtenis. Dus klaagden we hierover in de cassatieschriftuur.

De Hoge Raad: geen misdrijf

De advocaat-generaal was het met ons eens. De Hoge Raad ook. Hij verbeterde de kwalificatiebeslissing, zodat het een overtreding wordt. Maar voor de straf moet de zaak opnieuw worden behandeld door het hof in Den Bosch.

Commmentaar

De Hoge Raad had ook kunnen zeggen dat het hof waarschijnlijk de 16 dagen gevangenisstraf zou omzetten in 16 dagen hechtenis, zodat het voor onze cliënt eigenlijk niet uitmaakte. Maar kennelijk acht de Hoge Raad het ook goed mogelijk dat het hof een minder zware straf oplegt. Wij hadden ook toegelicht waarom een nieuwe beoordeling nodig is. Behalve een verschil in straf vallen ook de gevolgen in de toekomst bij veroordeling voor een overtreding minder slecht uit. Een overtreding verdwijnt bijvoorbeeld sneller van je strafblad. Het is dus belangrijk te controleren of het delict dat de rechter bewezen vond een misdrijf, en geen overtreding, oplevert.

Nog een foutje

Overigens had het hof in deze zaak nog een foutje gemaakt. Het had beslist dat onze cliënt een voorwaardelijke straf (juegddetentie) alsnog moest ondergaan. Maar die beslissing was op een ander moment ook al (definitief) genomen. En dezelfde voorwaardelijke straf twee keer ondergaan, dat kan natuurlijk niet!

Heb je een lopende cassatieprocedure, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich daarin specialiseert. Ben je verwikkeld in een cassatieprocedure? Of wil je advies over je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer