Hoge Raad

Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren

Vanaf 1 januari van dit jaar publiceert het parket bij de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal in strafzaken eerder dan op het moment van de uitspraak van de Hoge Raad. Een mooie ontwikkeling.

De conclusies in strafzaken zullen worden gepubliceerd op de dag dat ze genomen worden.

Conclusie advocaat-generaal

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. De Hoge Raad is vrij dat al dan niet te volgen. De advocaat-generaal is lid van het parket bij de Hoge Raad. Dat is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Reden

De conclusies werden voorheen veelal openbaar op het moment dat de Hoge Raad uitspraak deed. Vanaf nu gebeurt dat dus in een vroeger stadium. Achterliggende gedachte is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad eerder aan een groter (juridisch) publiek bekend te maken dan alleen aan de partijen. Daardoor kan ook kennis worden genomen van de inhoud van zaken die bij de Hoge Raad aanhangig zijn en waarover een uitspraak van de Hoge Raad kan worden verwacht. In mediagevoelige zaken of zaken waarin belangrijke rechtsvragen aan de orde zijn, wordt ook een nieuwsbericht bij de conclusie gemaakt.

Een goede ontwikkeling

Het is positief dat de conclusies eerder gepubliceerd worden. Het kan mensen met een lopende cassatieprocedure helpen als zij ook willen klagen over een onderwerp dat de advocaat-generaal in een conclusie heeft behandeld. Maar ook een verdachte in een strafzaak die bij de rechtbank of bij het gerechtshof loopt kan erbij gebaat zijn. Als in zijn zaak eenzelfde kwestie speelt als waar de advocaat-generaal over heeft geconcludeerd, kan hij bijvoorbeeld aan de rechter vragen zijn zaak uit te stellen totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Dat kan die verdachte dan weer een gang naar de Hoge Raad schelen.

Nieuwsbericht Hoge Raad: Parket bij de Hoge Raad gaat conclusies eerder publiceren

Heb je een lopende cassatieprocedure, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich daarin specialiseert. Ben je verwikkeld in een cassatieprocedure? Of wil je advies over je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer