hoe lang duurt cassatie

Duur van de cassatie procedure

Hoe lang duurt de Cassatie procedure in strafzaken? De duur van een zaak in cassatie bij de Hoge Raad hangt van een aantal factoren af. Advocaat en Cassatie Specialist Dirk Daamen legt het in deze blog uit!

Fases in de cassatie procedure

In deze blog wordt uitgegaan van een cassatieprocedure in een reguliere strafzaak, waarin het de verdachte is die cassatie heeft ingesteld. De cassatie procedure in deze zaken duurt tegenwoordig gemiddeld ongeveer een jaar. Maar een cassatiezaak kan ook een stuk korter of langer duren. De cassatieprocedure heeft een vaste opzet, met verschillende fases. Voor enkele fases geldt een vaste termijn, maar van de andere kan de duur juist sterk variëren. Daarom is van te voren nooit precies te zeggen hoe lang de zaak bij de Hoge Raad gaat duren.

Cassatie instellen

Nadat het hof uitspraak heeft gedaan, heeft de verdachte (en het openbaar ministerie) twee weken om cassatie in te stellen.

Dossier opsturen

Als er cassatie is ingesteld, moet het hof het dossier opsturen naar de Hoge Raad. Maar eerst moet het hof het dossier compleet maken. Het proces-verbaal van de (laatste) zitting bij het hof en de aanvulling met de bewijsmiddelen hoeft het hof namelijk pas te maken als er cassatie wordt ingesteld. Meestal doen de voorzitter en de griffier dat. Hoe lang dit duurt, hangt er dus bijvoorbeeld vanaf hoe druk zij het hebben. En voor de uitwerking van een grotere zaak is vaak meer tijd nodig dan voor een zaak met een klein dossier. Soms neemt het hof de bewijsmiddelen al op in het arrest en hoeft het aanvullen van de bewijsmiddelen dus niet meer te gebeuren na het instellen van cassatie. Dan hoeft alleen het proces-verbaal van de zitting nog te worden gemaakt.

Voor staat in de wet een termijn van vier maanden (artikel 365a Wetboek van Strafvordering). En als de verdachte in voorarrest zit zou het zelfs al binnen drie maanden moeten. Maar het probleem is dat de wet geen gevolg verbindt aan overschrijding van de termijn. Vroeger werden deze termijnen dan ook bijna nooit gehaald, maar tegenwoordig lukt het de gerechtshoven best vaak wel. Het kan dus zijn dat het dossier binnen een maand na het instellen van cassatie al bij de Hoge Raad ligt, maar het komt helaas ook nog voor dat het langer dan een jaar duurt. Heel soms duurt het meer dan twee jaar.

Aanzegging betekenen

Als het dossier bij de Hoge Raad binnenkomt, gaat de procureur-generaal de aanzegging aan de verdachte betekenen (officieel uitreiken). Als het adres van de verdachte bekend is, zal dat vrij snel, binnen een paar weken, gebeuren. Is niet bekend waar de aanzegging naartoe moet worden gestuurd, dan kan de betekeningsprocedure een stuk langer duren.

60 dagen voor indienen cassatie schriftuur

Op de dag dat de aanzegging is betekend, gaat de termijn voor het indienen van de middelen lopen. Dat is zestig dagen, dus ongeveer twee maanden. Natuurlijk kan de advocaat zijn cassatieschriftuur eerder indienen dan op de laatste dag van die termijn, maar deze termijn wordt toch volgemaakt voordat de procedure verder gaat.

Geen cassatieschriftuur ingediend

Als de advocaat geen redenen voor cassatie kan vinden, wordt er geen cassatieschriftuur ingediend. Dan zal de Hoge Raad binnen één tot drie maanden na afloop van de 60-dagentermijn bepalen dat de verdachte niet-ontvankelijk is omdat er niets is ingediend. Daarmee is de zaak klaar.

Wel middelen: selectie aan de poort – korte of lange procedure?

Als er wel een schriftuur is ingediend zal een rechtsdag plaatsvinden waarop de uitkomst van de selectie aan de poort bekend wordt gemaakt. Dat is meestal binnen twee tot drie maanden na afloop van de 60-dagentermijn. Selectie aan de poort houdt in dat direct wordt bekeken of de cassatiemiddelen uitgebreid moeten worden beoordeeld of niet. Dat is niet zo als de verdachte onvoldoende belang heeft bij zijn klacht of als de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden (art. 80a RO). In dat geval eindigt de cassatieprocedure hier al.

Lange procedure: conclusie

Als voor de traditionele, langere procedure wordt gekozen, dan zal de advocaat-generaal een conclusie nemen. Hier gaan meestal twee tot vier maanden overheen. Maar ook dit hangt af van het aantal dossiers dat nog op een conclusie wacht en van de grootte en complexiteit van de zaak.

Schriftelijk commentaar en arrest

Op de dag dat de conclusie is genomen, begint voor de verdediging een termijn van 14 dagen om een schriftelijk commentaar op de conclusie indienen. Ook wordt dan al de datum van het arrest aangekondigd, vaak één tot drie maanden daarna. Soms lukt het de de Hoge Raad niet om op de geplande datum arrest te wijzen en dan wordt de uitspraak dus uitgesteld.

Strafvermindering als de cassatie lang duurt

Cassatie kan dus best lang duren. Dat is niet altijd alleen maar vervelend voor de verdachte. Want als de cassatiezaak te lang duurt, kan de verdachte strafvermindering krijgen. Een verdachte heeft recht op een behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn. Daarvoor kijkt de Hoge Raad naar twee dingen: hoe lang heeft het geduurd voordat het hof het dossier naar de Hoge Raad stuurde (de inzendingstermijn) en wat is de totale duur van de cassatieprocedure. Voor deze strafvermindering heeft de Hoge Raad zelf regels gemaakt in het Standaardarrest redelijke termijn: ECLI:NL:HR:2008:BD2578. Heel in het kort komen deze regels neer op het volgende.

Redelijke termijn voor inzending stukken

Duurt het vanaf het instellen van cassatie meer dan acht maanden voordat de stukken naar de Hoge Raad worden gestuurd (zes maanden bij voorarrest en in jeugdstrafzaken), dan is de redelijke termijn geschonden. En dan kan de verdachte strafvermindering krijgen.

Redelijke termijn duur gehele cassatieprocedure

Als de cassatie procedure in totaliteit langer duurt dan 24 maanden (zestien maanden bij voorarrest en in jeugdstrafzaken) is de redelijke termijn ook overschreden. Ook dan is strafvermindering mogelijk.

Heb je een lopende cassatieprocedure, zorg er dan voor dat je een advocaat hebt die zich daarin specialiseert. Ben je verwikkeld in een cassatieprocedure? Of wil je advies over je cassatieprocedure? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij staan je graag te woord!

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer