Voetbal sliding overtreding
Onlangs publiceerde het gerechtshof in Den Haag een opvallende uitspraak na een overtreding op het sportveld. Het hof oordeelde dat een amateurvoetballer strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor een zware tackle tijdens een voetbalwedstrijd. Het hof legde hierbij aan de verdachte een taakstraf op. Wat was hier aan de hand? En heeft deze uitspraak gevolgen voor het amateurvoetbal (of zelfs andere sporten)?

Arrest:

Gerechtshof Den Haag 21 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2324

Samenvatting van het arrest op Rechtspraak.nl:

“De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van een tegenspeler tijdens een voetbalwedstrijd, welke mishandeling zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 100 (honderd) uren, subsidiair 50 (vijftig) dagen hechtenis.” (bron: Rechtspraak.nl)

Zie ook:
Hoge Raad 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7087 (Zware mishandeling tijdens voetbalwedstrijd. Sport- en spelsituatie en strafrechtelijke aansprakelijkheid.)

De overtreding: Schoonhoven 1 tegen cvv Zwervers 7

Ieder weekend staan duizenden amateurvoetballers op het veld voor een potje voetbal. De ene persoon fanatieker dan de andere, maar winnen is voor iedereen de inzet. Het is dan ook niet vreemd dat het er tijdens wedstrijden soms hard aan toe kan gaan. Het hoort bij het spel. Zo stonden op 30 november 2014 de teams van Schoonhoven 1 en cvv Zwervers 7 tegenover elkaar op het veld. Normaliter niet bepaald een wedstrijd die men nog lang zal heugen. Toch lijkt door deze wedstrijd, na bijna drie jaar, een nieuwe grens te zijn getrokken in het amateurvoetbal: een strafrechtelijke veroordeling na een overtreding is niet langer een longshot.

Tijdens de wedstrijd werd op enig moment een bal vooruit gespeeld. Een speler van Schoonhoven en een van cvv Zwervers gingen hier achteraan. Hierbij zette ene Roger een sliding in om de bal in zijn bezit te krijgen. Bij deze actie raakte Roger zijn tegenstander zodanig hard dat deze persoon daar een dubbele botbreuk en een scheur in zijn enkel aan overhield. Roger kreeg voor zijn actie een rode kaart en de wedstrijd werd gestaakt.

Hof Den Haag: ook strafrechtelijk aansprakelijk

Dit is een heftig incident. Wellicht was de rode kaart (en mogelijk een langdurige schorsing) dus terecht. Toch was de verbazing bij Roger hoogstwaarschijnlijk groot toen hem niet veel later een dagvaarding werd uitgereikt. Daarin stond dat hij zich tegenover de strafrechter voor zijn actie moest verantwoorden. Drie jaar na de wedstrijd oordeelt het gerechtshof in Den Haag dus dat Roger strafrechtelijk aansprakelijk is voor zijn actie. Het hof overweegt in zijn arrest dat Roger weliswaar de bal wilde spelen, maar dat hij de ‘sliding tackle’ van te dichtbij heeft ingezet, terwijl daarvoor geen ruimte bestond. Hierdoor heeft Roger bewust de kans op de koop toe genomen dat hij zijn tegenstander zou blesseren. Het hof acht bewezen dat Roger zijn tegenstander heeft mishandeld en veroordeelt Roger tot een taakstraf van 100 uur. Ook moet Roger 9000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

De Hoge Raad over sport- en spelsituaties

Hoe zit dat nu juridisch? Je wilt niet voor iedere schouderduw de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging moeten meewegen. Het zal niemand verbazen dat tijdens sport- en spelsituaties meer is toegestaan dan buiten het veld. Een duw in een kroeg kan al snel mishandeling opleveren, terwijl daarvoor tijdens een voetbalwedstrijd toch meer nodig is.

Het hoogste rechtscollege in Nederland – de Hoge Raad – heeft zich hierover in een eerdere zaak uitgelaten. In die uitspraak (Hoge Raad 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7087) overwoog de Hoge Raad dat deelnemers aan een sport – tot op zekere hoogte – gevaarlijke gedragingen van elkaar kunnen verwachten. Het spel lokt dat soort gedragingen namelijk uit en de spelregels kunnen hiervoor uitkomst bieden. De Hoge Raad geeft hiermee dus aan dat er wel degelijk een verhoogde drempel is, om te kunnen spreken van mishandeling tijdens sport- en spelsituaties. Toch overweegt de Hoge Raad dat niet alle handelingen binnen het veld buiten het strafrecht vallen. Dit betreffen zeer gevaarlijke gedragingen die los staan van de spelsituatie.

De zaak waar de Hoge Raad zich over boog, betrof de zaak van Rachid Bouaouzan, destijds profvoetballer bij Sparta Rotterdam. In een competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd op enig moment geen penalty toegekend aan Sparta. Bouaouzan zette hierop een charge in tegen de onfortuinlijke Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles. De bal was toen al enige tijd weggeschoten. De overtreding leverde een “flagrante overtreding van de regels van het voetbalspel” op, zo oordeelde het hof en kwam vervolgens tot een bewezenverklaring van zware mishandeling. De Hoge Raad liet die uitspraak dus in stand.

Verschillen tussen beide zaken en mogelijke gevolgen

In de zaak Bouaouzan was de bal dus al enige tijd weggetrapt. Hij had dan ook geen enkele intentie de bal te spelen. Dat ligt anders in de zaak van Roger. Hij wilde wél de bal in zijn bezit krijgen, zo oordeelde het hof. De uitspraak van het hof in de zaak van Roger heeft dus potentieel grote gevolgen: als je de randen van de spelregels opzoekt, kun je daarvoor mogelijk strafrecht verantwoordelijk worden gehouden. Dit kan ook voor andere sporten dan voetbal gelden.

De tijd zal leren welke gevolgen de uitspraak van het hof heeft. Inmiddels is door Roger beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Ik vermoed dat de Hoge Raad de uitspraak zal vernietigen, omdat de uitspraak ingrijpende (en ongewenste) gevolgen zal hebben voor iedere sport- en spelsituatie. Daarnaast heeft het hof de criteria uit de zaak Bouaouzan niet (of onjuist) toegepast.

In ieder geval is duidelijk dat het strafrecht ook op het sportveld kan worden toegepast. Maar om hiervoor nu iedere sliding achterwege te laten, is pas echt een longshot!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of verkeert u in een vergelijkbare positie als Roger? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten: zij staan u graag te woord.

© 2017-2024 Daamen, advocaten. | Disclaimer | Sitemap | Links | Beheer